PROMINENT bij UMCG | Marie-Curie COFUND

Diabetes groeit razendsnel uit tot de meest voorkomende ziekte wereldwijd. Op lange termijn leidt diabetes -ook wanneer de ziekte behandeld wordt- tot ernstige complicaties zoals hart- en vaatziekten en nierfalen. Deze complicaties worden veroorzaakt door een hoge variatie in individuele respons op de behandeling. Een gepersonaliseerde behandeling moet hiervoor een oplossing bieden. Het ontwikkelen van een gepersonaliseerde behandeling is alleen mogelijk door alle betrokken stakeholders, zoals farmaceutische bedrijven, verzekeraars, zorgverleners en onderzoekers te betrekken. Het Marie Skłodowska-Curie COFUND programma PROMINENT heeft daarom als doel om een dergelijk gepersonaliseerde aanpak te ontwikkelen, door middel van het opzetten van een internationaal onderzoeks- en opleidingsprogramma dat alle betrokken disciplines en sectoren bij elkaar brengt.

Multidisciplinair, intersectoraal trainingsprogramma met internationale aanpak

Binnen PROMINENT zetten het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een lokaal trainingsprogramma op. PROMINENT brengt onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines samen om zestien internationale promovendi te begeleiden en op te leiden. Diverse internationale academische, private en niet-gouvernementele organisaties zijn nauw betrokken bij het programma. Dit garandeert dat PROMINENT ook op de lange termijn een sterk internationaal netwerk creëert dat zich inzet voor de ontwikkeling van een gepersonaliseerde aanpak van de behandeling van diabetes. PROMINENT is hierdoor een showcase voor andere ziekten die een multidisciplinaire, intersectorale en internationale aanpak vergen.

Marie Skłodowska-Curie COFUND

PROMINENT kreeg subsidie vanuit het Marie Skłodowska-Curie COFUND instrument, onderdeel van het Europese Horizon 2020 programma. Met dit instrument tracht de Europese Commissie de vaardigheden van jonge onderzoekers te ontwikkelen en hen goede carrièreperspectieven te bieden. Hezelburcht schreef de aanvraag in samenwerking met de onderzoekers en het geneesmiddelen onderzoeksinstituut GUIDE van het UMCG en RUG. Dit voorstel ontving de hoogste score van alle ingediende voorstellen in de MSC COFUND 2016 ronde.

Dit is een unieke kans om de patiënt met diabetes een nieuwe kans te bieden op een toekomstige meer individueel gerichte aanpak van zijn/haar ziekte. Het feit dat we in dit project jonge onderzoekers op een multidisciplinaire manier opleiden voor de toekomst, maakt de kans van slagen van een nieuwe therapie vele malen groter dan de huidige aanpak. De samenwerking met en de ondersteuning die we vanuit Hezelburcht hebben ervaren, heeft er voor gezorgd dat een kwalitatief hoogwaardig projectvoorstel kon worden geschreven. Door het optimaal benutten van de expertise van zowel het UMCG als Hezelburcht werd het mogelijk om in relatief korte tijd een mooi programma en netwerk op te zetten. - Prof. Dick de Zeeuw

Marie Curie
Gerelateerde subsidie Marie Curie
De Europese Commissie zet de Marie Curie Actions in om de onderzoeksvaardigheden van onderzoekers te...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00