PRIME CKD – Horizon Europe

PRIME CKD ( PERSONALIZED DRUG RESPONSE: IMPLEMENTATION and EVALUATION in CKD)

Chronische nierfalen is één van de belangrijkste doodsoorzaken in hoge inkomenslanden. Er is momenteel medicatie tegen nierfalen beschikbaar, waarvan de werkzaamheid is aangetoond op populatieniveau. Echter reageren individuele patiënten sterk verschillend op de huidige beschikbare medicatie. Dit wijst erop dat een ‘one size fits all’ aanpak niet voldoende is om nierpatiënten effectief te helpen.

Farmacodynamische biomarkers kunnen helpen bij het opzetten van een optimale gepersonaliseerde behandeling, maar er zijn momenteel geen gevalideerde biomarkers beschikbaar. Bovendien blijft er een grote kloof bestaan tussen onderzoek in biomarkers en de daadwerkelijke implementatie van biomarkers in de dagelijkse klinische praktijk.

Doelstellingen PRIME CKD

 • Farmacotherapie van nierpatiënten verbeteren door het valideren en implementeren van farmacodynamische biomarkers voor gepersonaliseerde geneeskunde.
 • Een netwerk van stakeholders oprichten om patiënten, clinici en andere belanghebbenden te betrekken bij de toepassing van biomarkers voor gepersonaliseerde medicatie.
 • Een routekaart ontwikkelen voor het gebruiken van biomarkers in de dagelijkse klinische praktijk.
 • Het wetenschappelijk valideren van onderzoeksprocedures voor biomarkers, zodat toekomstige biomarkers makkelijker kunnen worden gevalideerd.

Met de resultaten zullen clinici nierpatiënten efficiënter en effectiever koppelen aan geneesmiddelen wat leidt tot minder ziektelast en ziekteprogressie, een betere levenskwaliteit en meer kostenefficiëntie. De PRIME-CKD-resultaten zullen het potentieel van biomarkers in de gezondheidszorg ontsluiten en de kloof dichten tussen biomarker onderzoek en klinisch gebruik in de dagelijkse praktijk.

Aanvrager

 • Universitair Medisch Centrum Groningen (Coördinator) => voorheen: Academisch Ziekenhuis Groningen
 • Prof. H. Lambers Heerspink, University Medical Center Groningen, Clinical Pharmacologist

Consortium

 • Academisch Ziekenhuis Groningen (Coördinator) – NL
 • University of Michigan The Regents Of The University Of Michigan – US
 • Lunds Universitet – SE
 • Region Hovedstaden Hillerod – DK
 • Renalytix Al Limited – IE
 • Universitaetsklinikum Hamburg Eppendorf – DE
 • Universita Degrli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli – IT
 • University of Leicester – UK
 • University Hospitals of Leicester NHS – UK
 • Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna – IT
 • IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria Di Bologna – IT
 • Fundación Para La Investigación Del Hospital Clinico De La Comunitat Valenciana, Fundación Incliva – ES
 • Hessels + Grob – NL
 • Agentschap College Ter Beoordeling Van Geneesmiddelen – NL

Subsidie

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00