Gemeente Rotterdam

Life@Urban Roofs

Stedelijke gebieden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering, bijvoorbeeld door overstromingen na regenval of extreme hitte. Het project Life@Urban Roofs in Rotterdam wil de effecten beperken door te stimuleren dat de ondoordringbare oppervlakken van stedelijke daken worden veranderd in groene en blauwe (waterberging) daken. De uitdaging is om particuliere gebouweigenaren te overtuigen om in dergelijke daken te investeren. Maar groene en blauwe daken zijn niet per definitie financieel aantrekkelijk. Door multifunctionele daken te ontwikkelen: combinaties van groen, blauw, geel (energieopwekking) en rood (economische functies zoals een dakbar) kan de aantrekkelijkheid worden verbeterd. Investeerders zoals woningcorporaties of andere maatschappelijke instellingen hebben ook niet-financiële doelen.

In het project met een Europese subsidie vanuit LIFE wordt een maatschappelijke kosten-batenanalyse ontwikkeld die de financiële en sociale aspecten in kaart brengt.

Verwacht wordt dat er 20.000 m2 extra groene infrastructuur, 950 m3 extra wateropslag en 745.000 kWh duurzame energie per jaar wordt geproduceerd. Daarnaast maakt een internationale samenwerking met de stad Vejle in Denemarken het mogelijk om het voorbeeld dat in Rotterdam wordt gegeven, te kopiëren.

Dit project valt binnen het kader van EU- en nationaal beleid om de effecten van klimaatverandering te beperken en het Rotterdam Climate Initiative. Dit initiatief heeft de ambitie om een schone, groene en gezonde stad te realiseren waar duurzaamheid bijdraagt aan een sterke economie.

Consortium

  • Gemeente Rotterdam
  • Stichting Arosa
  • De Rotterdamsche Vastgoed Maatschappij B.V.
  • Stichting Gebouw De Heuvel
  • Trivestor Beleggingen B.V.
  • Vejle Kommune
  • Stichting Vestia

Website met aanvullende informatie

Life@Urban Roofs

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00