Compliance: EFRO en provincie Gelderland

Hezelburcht ondersteunde een consortium van vijf Gelderse gemeenten, onder aanvoering van penvoerder Rheden, succesvol bij een complex subsidieaanvraagtraject voor Europese subsidie (EFRO) en provinciale middelen.

Na ontvangst van de positieve subsidiebeschikkingen ondersteunt Hezelburcht hen nu ook in de verantwoordingstrajecten. De werkzaamheden bestaan uit advisering bij de opbouw en inrichting van de subsidiedossiers, communicatie met subsidiënten, het verzamelen en controleren van de facturen en urenverantwoordingen van alle projectpartners, het opstellen van de tussentijdse rapportages en de eindverantwoording. Kortom het ‘subsidie-proof’ maken van de projectadministratie om daarmee de financiële risico’s te beheersen.

De complexiteit van dit project wordt bepaald door de grootte van het consortium, het aantal verschillende opdrachten, alle nationale en Europese regels en verplichtingen en een beperkte (subsidiabele) projectperiode. Dit maakt een duidelijke en strakke opzet van de verantwoording noodzakelijk. De compliance officer van Hezelburcht biedt ons de nodige kennis en kunde om regie op dit proces te voeren. Het biedt ons grip op de financiële risico’s. Ook de professionele en goede relatie van Hezelburcht met de subsidiënten draagt bij aan een soepele afwikkeling van de subsidies. Hierdoor kunnen wij ons met een gerust hart wijden aan de inhoudelijke uitvoering van het project. - Projectleider Marjolein Sanderman

Meer inhoudelijke projectinformatie vindt u hier

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00