E2GO – Shell & TU/e

Wegverkeer is een belangrijke bron van luchtverontreiniging in stedelijke gebieden. Het is ook verantwoordelijk voor 21% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie (EU). Dit zijn urgente problemen waarvoor zo snel mogelijk een oplossing moet worden gevonden. Om deze problemen op te lossen, wil de EU de verkoop van nieuwe voertuigen met een verbrandingsmotor vanaf 2035 verbieden. Accu-elektrische voertuigen (EV) zijn het meest waarschijnlijke alternatief. Het elektriciteitsverbruik van het opladen van EV’s legt daarentegen een grote druk op het elektriciteitsnet. Om de belasting van het net op te vangen, moet batterijopslag worden toegevoegd aan snellaadstations. Een verhoging van het aantal batterijbuffers heeft nog een ander voordeel: het vergemakkelijkt de integratie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. Dit leidt ook tot een (versnelde) vermindering van koolstofemissies binnen de elektriciteitsvoorziening.

Batterijbuffers hebben echter een prijs. De vereiste vermogensomzettingen resulteren in verliezen die toenemen naarmate het vermogen toeneemt, terwijl vermogen is wat we nodig hebben. Bovendien zijn er verschillende belangrijke componenten in de snellaadinfrastructuur die ze, door inefficiënties of hoge prijsniveaus, erg duur maken, wat de uitrolsnelheid ervan beperkt.

De oplossing

Door een netwerk van negen promovendi in heel Europa op te richten en hen te laten samenwerken aan nieuwe systemen, componenten en netwerkdiensten, wil het project de kosten van snellaadstations met batterijen met 20% verlagen en de belasting van het elektriciteitsnet helpen beheren.

Het consortium

Het E2GO-consortium, onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven, bestaat uit toonaangevende universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven uit de hele EU en uit de hele waardeketen van snellaadapparatuur. Het consortium maakt het mogelijk dat de beginnende onderzoekers toegang krijgen tot de modernste apparatuur en laboratoriumfaciliteiten om hun onderzoek uit te voeren.

Subsidie met MSCA Doctoral Networks

Om de onderzoekers te financieren, heeft het consortium subsidies aangevraagd via de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks. Doctoral Networks is een type beurs dat de opleiding van een nieuwe generatie creatieve en innovatieve beginnende onderzoekers stimuleert en financiert. De subsidieaanvraag was een groot succes: het kreeg een indrukwekkende score van 99,2%, wat zowel de kwaliteit van het consortium als de dringendheid van het probleem weerspiegelt.

Hezelburcht is trots op de bijdrage die we hebben mogen leveren aan het E2GO consortium in hun duurzame inspanningen en bijdragen aan een snellere overgang naar elektrisch rijden.

Hezelburcht is de voorkeursleverancier bij het indienen van subsidieaanvragen. Hezelburcht is gevraagd om de partners van het E2GO consortium te ondersteunen bij deze subsidie. Het was een genoegen om met Wouter Schilpzand en zijn team samen te werken. Zij hebben geholpen om een wat ongelijksoortige groep van industriële, academische en kleine zakelijke partners te verenigen en richting te geven. De specialisten van Hezelburcht zijn zeer ontvankelijk en leuk om mee te werken. Ze zijn experts in het omgaan met de bureaucratische en procedurele vereisten die voor niet-deskundigen een echt struikelblok kunnen zijn bij subsidieaanvragen. In het hele traject, van het vinden van de juiste subsidie tot het afronden van de indiening, heeft Hezelburcht ons begeleid en op basis van onze input de aanvraag geschreven. De hoge scores zijn in belangrijke mate te danken aan hun professionaliteit, inzicht en deskundigheid. - Michael Golombok, gewoon hoogleraar aan de TU/e

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00