Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)

Nederland heeft als Gateway to Europe en als ketenregisseur in de logistiek een stevige economische positie te verdedigen. Voor het bestendigen en vergroten van het competitief vermogen in de Nederlandse logistiek ketens is het noodzakelijk dat middels digitale informatievoorziening veilige en efficiënte coördinatie tussen alle betrokken ketenpartijen tot stand komt. De logistieke sector is echter nog niet zo ver; veel Nederlandse bedrijven in de logistieke ketens zijn niet digital ready en centrale regie ontbreekt. Het gezamenlijke initiatief Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) wil de digitale competenties van Nederland op logistiek gebied structureel versterken. Dit wil DIL doen door te zorgen voor een bedrijfsoverstijgende digitale infrastructuur die door alle overheden en bedrijven in de logistieke keten op een veilig en betrouwbare wijze kan worden benut.

Het consortium Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)

DIL is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Schiphol/Cargonaut, Portbase, evofenedex, TNO en Douane. Aanvullend zijn er ook andere partijen betrokken bij het initiatief zoals de Logistieke Alliantie, de Topsector Logistiek, FENEX en TLN. Samen willen zij een overkoepelend, decentraal georganiseerde data-deel-infrastructuur (Internet of Logisitics) voor commercieel gevoelige logistieke data opzetten. Met een dergelijke infrastructuur zullen logistieke partijen niet alleen inzicht krijgen in de lopende logistieke processen, maar ook sneller kunnen innoveren, en efficiënter & duurzamer te werk kunnen gaan (ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen).

DIL is gehonoreerd met financiering vanuit het Nationaal Groeifonds

Om deze digitale infrastructuur te realiseren zijn de specialisten van Hezelburcht ingeschakeld bij het aanvragen van financiering vanuit het Nationaal Groeifonds: een miljardenprogramma in het belang van de economische groei van Nederland. Alleen de beste projecten die een zo groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan structurele economische groei worden geselecteerd voor financiering. Het voorstel van DIL behoort tot een van deze succesvolle toekenningen! Het ontvangt een indrukwekkende bijdrage van € 51,1 miljoen waarmee het de digitale transitie in de logistieke sector kan gaan versnellen.

Nationaal Groeifonds
Gerelateerde subsidie Nationaal Groeifonds
Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten ...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00