Careyn

Verminderen van administratieve belasting binnen de wijkverpleging

Zorgorganisatie Careyn zet steeds meer in op digitale hulpmiddelen in de wijkverpleging. Dit is nodig om een hoge kwaliteit zorg te kunnen blijven bieden bij een toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. Medicijndispensers, robots ter ondersteuning van dagstructuur en beeldbeloplossingen worden langzaam onderdeel van het zorgaanbod van Careyn voor ouderen in de wijk. Mede door de Covid-19 pandemie is de verdere opschaling van deze oplossingen snel verlopen. Het doel is ouderen helpen langer thuis te blijven wonen en hun eigen regie zoveel mogelijk te behouden.

Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan administratieve lasten

Samen met Careyn heeft Hezelburcht E+M een succesvolle aanvraag gedaan binnen de SOW – Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging. Met aanbieders van hulpmiddelen en medewerkers uit de wijkverpleging is een aanvraag- en registratieproces opgezet. Aan de hand van dit proces worden alle administratieve handelingen uitgevoerd door de wijkverpleging voor het inzetten, registeren, monitoren en zo nodig weer verwijderen van digitale hulpmiddelen. Deze administratieve handelingen staan nog los van het zorgproces, waarbinnen wijkverpleegkundigen ook al veel tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren en checklists. Uit onderzoek is al gebleken dat zorgprofessionals tot wel dertig procent van hun tijd kwijt zijn aan administratieve lasten [1].

Focus op de cliënt

In dit project gaat Careyn de administratieve belasting voor de inzet van hulpmiddelen in de wijkverpleging verminderen. Het proces voor de inzet van hulpmiddelen wordt gestroomlijnd met het primaire zorgproces van de wijkverpleging.Daarnaast wordt het meer geïntegreerd binnen het elektronische cliënten dossier (ECD). Careyn schrapt hierbij alle onnodige administratieve handelingen. Ook voorkomt Careyn dubbele registraties en zorgt voor een eenduidig en duidelijk werkproces. De wijkverpleging kan meer focussen op de cliënt en zijn/haar behoefte voor ondersteuning. De kwaliteit van de zorg verbetert en de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten neemt toe.

[1] Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00