Ouderenzorg naar een hoger niveau

De laatste tijd staat kwalitatief goede ouderenzorg hoog op de Nederlandse agenda. Niet alleen vindt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat er flink geïnvesteerd moet worden in verzorgingshuizen. Ook diverse fondsen, waaronder ZonMw en Fonds Sluyterman van Loo, maken zich hard voor een Nederland waarbij iedereen waardig en trots kan ouder worden.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over het voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waarin hij bekendmaakte € 100 miljoen te investeren in de verpleegzorg voor ouderen.Het Ministerie van VWS stelt dit budget beschikbaar om daar waar dat het hardste nodig is de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau te tillen. Volgens Haagse bronnen heeft het demissionaire kabinet zelfs overeenstemming bereikt om het budget van € 100 miljoen uit te breiden naar een budget van € 300 miljoen.

De gelden kunnen op diverse vormen worden benut, waarbij steun in de rug voor de bewoners, de naasten en de medewerkers van verpleeghuizen centraal staat. Het budget is onder andere gericht op zorgaanbieders die met kwaliteitsproblemen kampen, veelal vanwege een hoog arbeidsverzuim en veel verloop in het personeel. Deze zorgaanbieders moeten daardoor een groot beroep doen op de overige medewerkers, wat leid tot te veel inhuur en personeel dat werk moet verrichten waarvoor zij niet zijn opgeleid. Het resultaat hiervan zijn te hoge inhuurkosten van personeel en onevenwichtig samengestelde teams. Indien deze zorgaanbieders (tijdelijk) extra krachten kunnen inschakelen, arbeidsbesparende technologie kunnen inzetten of bestaande contracten kunnen vergroten, wordt het zittende personeel ontlast, daalt het arbeidsverzuim en dalen de kosten voor werving en selectie.

Op korte termijn kan er worden overgegaan tot inzet van de middelen. De aanvraagformulieren zijn inmiddels beschikbaar. Aanbieders met een urgent kwaliteitsprobleem kunnen zich voor 30 april 2017 aanmelden bij de zorgkantoren.

Fonds Sluyterman van Loo

Fonds Sluyterman van Loo bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Jaarlijks ondersteunen zij enkele honderden projecten en initiatieven door middel van een financiële bijdrage. Primair richten projecten zich op het welbevinden van kwetsbare ouderen waarbij de volgende kernbegrippen centraal staan: zingeving, waardigheid en autonomie.

Sinds 2015 is het fonds actief bezig met onder andere het thema beeldvorming over ouderen. Volgens het fonds is de beeldvorming over ouderen uiterst negatief. En dat terwijl ouderen hun eigen leven gemiddeld waarderen met een acht. Maar waarom denkt men zo negatief over de laatste levensfase? Het Fonds Sluyterman van Loo zet zich in voor een realistischere beeldvorming, dat recht doet aan zowel de rijkdom als aan de minder makkelijke kanten van ouder worden en ouder zijn. In samenwerking met Stichting RCOAK heeft Sluyterman van Loo een meerjarig themaprogramma opgezet. Medio 2017 presenteren ze de diverse programmalijnen en kan het programma van start gaan.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00