CAIR – EFRO OP-Oost

Het project CAIR – EFRO Op-Oost sluit naadloos aan bij de boodschap van het klimaatakkoord van Parijs: beperking van de opwarming van de aarde door CO2-reductie. CO2 en andere broeikasgassen zijn verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en de klimaatverandering die daarmee gepaard gaat.

Binnen het CAIR (Carbon from AIR) project ontwikkelt en demonstreert een Gelders consortium een nieuwe technologie voor CO2-afvang. Het CAIR-project is opgeschaald met subsidie vanuit het EFRO OP-Oost programma en valoriseert de innovatieve doorbraaktechnologie van ANTECY. De uiteindelijke ambitie is de ontwikkeling van een technologie die CO2 uit de lucht met waterstof uit water omzet naar methanol. Dit biedt een interessante oplossing voor de opslag van hernieuwbare energie, één van de belangrijke uitdagingen van de energietransitie.

Schematische voorstelling nieuwe technologie CO<sub>2</sub> afvang

Binnen het CAIR-project realiseert ANTECY, samen met partners Bronswerk Heat Transfer en Wageningen University and Research, een pilotplant om de technologie te valideren en op grotere schaal te demonstreren. Hiermee kan de volgende stap richting commercialisatie gezet worden.

Partners CAIR

  • Antecy
  • Bronswerk Heat Transfer
  • Wageningen University
  • Universiteit Twente

Subsidieregeling

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00