Amsterdam UMC – Prof. Dr. R.D.M. Steenbergen

Vroegtijdige opsporing van kanker – For women, with women

Baarmoederhalskanker is de meest voorkomende gynaecologische kanker die wereldwijd 640.000 vrouwen treft en jaarlijks 900-1000 vrouwen in Nederland, wat een aanzienlijke belasting vormt voor de samenleving en de gezondheidszorg. Baarmoederhalskanker kan worden voorkomen door screeningprogramma’s. In Nederland is de uitvoering van de screening niet optimaal, wat leidt tot een onnodig hoog aantal gevallen van baarmoederhalskanker. Deze suboptimale uitvoering is toe te schrijven aan de lage screeningsdeelname (deelnamepercentage: 50-60%). Met aanzienlijk lagere deelnamepercentages van 30-40% zijn Turks/Marokkaanse en Caribisch/Surinaamse vrouwen oververtegenwoordigd in de groep niet-deelnemers. Cervicovaginale zelftests werden ingevoerd om de deelname te verhogen, maar worden slechts door een minderheid gebruikt wegens gebrek aan vertrouwen en lage verwachtingen inzake zelfeffectiviteit. Dit project beoogt de efficiëntie en effectiviteit van de huidige screeningbenaderingen te vergroten door de barrières voor deelname te verlagen met behulp van innovatieve technologieën, waardoor de ongelijkheden worden verminderd.

Het werkplan

De interdisciplinaire werkpakketten combineren studies naar het verbeteren van de screeningparticipatie door een bottom-up benadering met vrouwen zelf (WP1), met studies naar baarmoederhals(pre)kankerdetectie in urine (WP2), en de ontwikkeling van een zeer innovatieve lab-on-a-chip voor vroege opsporing van baarmoederhalskanker (WP3), die samen zullen uitmonden in een acceptatie- en kosteneffectiviteitsstudie van de ontwikkelde screeningaanpak (WP4). Door middel van co-creatie treden alle relevante actoren op als ‘burgerwetenschappers’ en nemen ze samen met stakeholders en private partners actief deel aan 4WWW. Door deze tegelijkertijd technologisch geavanceerde en sociaal mondige aanpak wordt een nieuwe screeningaanpak ontwikkeld die gericht is op 25% meer deelname en minder baarmoederhalskanker. De maatschappelijke, gezondheids- en technologische vooruitgang van 4WWW zal verdere ontwikkelingen op het gebied van gezondheidstechnologie stimuleren en bijdragen tot een gezondere samenleving en economie.

Hulp en ondersteuning door Hezelburcht E+M

 • Analyse van het voorontwerp
 • Vergaderingen met kernteam
 • Voorbereiden kick off + Presenteren tijdens de kick off meeting
 • Schrijven van tekstdelen (met betrekking tot outputs, uitkomsten, effecten)
 • Review van de conceptversie
 • Herziening definitieve ontwerpversie
 • Herziening van de weerlegging
 • Training interviews

Belangrijkste partijen in het project

 • Hoofdaanvrager: Prof.dr. R.D.M. Steenbergen, Amsterdam UMC

Consortiumleden

 • Universiteit Twente
 • Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut
 • Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • UMC Utrecht/Julius Centrum

Medefinanciers

 • 4 Selfscreen
 • Novosanis
 • Demcon
 • Micronit

Samenwerkingspartners

 • RIVM
 • Dokters van de wereld
 • Vrouwenkliniek Zuidoost
 • Stichting Olijf
 • Huisarts(en)
 • Kerken en moskeeën in Amsterdam, Almere en Rotterdam
 • Hogeschool Saxion
 • Zorgverzekering
 • OLVG Amsterdam
 • Tergooi Ziekenhuis Blaricum

Subsidieregeling

 • Vraaggestuurd partnerschap NWO-KWF Nederlandse Kankerbestrijding Vroege opsporing van kanker; Kennis- en innovatieagenda’s; gezondheid en zorg

Totale subsidie:

Totaal verkregen subsidie bedraagt € 1.128.327

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00