ZonMw Maatschappelijke Diensttijd lanceert ronde 4c | Groeien tot een landelijk dekkend netwerk

ZonMw heeft ronde 4c bekendgemaakt voor het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Dit actieprogramma is door het Kabinet ontwikkeld om jongeren de kans te geven talenten te ontdekken en te ontwikkelen door deel te nemen aan maatschappelijke projecten. Het uiteindelijke doel is om jongeren meer betrokken te laten zijn bij de samenleving. Wilt u bijdragen aan dit doel? Lees hieronder welke projecten in aanmerking komen voor subsidie.

Doelstelling van de vierde oproep

De vierde subsidieoproep is gericht op versterken, verbinden en opschalen van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Het doel is het MDT-netwerk te laten groeien totdat MDT landelijk dekkend is, zodat alle jongeren in hun eigen omgeving een MDT kunnen volgen!

De drie programmalijnen

Ronde 4c is opgedeeld in drie programmalijnen met verschillende subsidiedoelen en budgetten.

Programmalijn 1: Opschalen, uitbreiden en versterken

Binnen programmalijn 1 kunnen alle organisaties met een partnerschap een subsidieaanvraag indienen (zowel bestaande als nieuwe partnerschappen).  

Waarvoor?

Het gaat hierbij om reguliere MDT-projecten:

 • Starten of uitbreiden van een MDT-project 
 • MDT-aanbod voor alle jongeren in de regio vergroten 
 • MDT-netwerk uitbreiden en toewerken naar landelijke dekking
Budget en subsidie
 • Totaalbudget van programmalijn 1: € 25 miljoen
 • Subsidie: minimaal € 350.000 en maximaal € 1,5 miljoen
 • Cofinanciering van minimaal 20% is verplicht tot € 1 miljoen. Vanaf € 1,5 miljoen subsidie bedraagt de minimale cofinanciering 25%.

Programmalijn 2: Intensieve variant MDT door gemeenten

Binnen programmalijn 2 kunnen alle gemeenten met een partnerschap een subsidieaanvraag indienen. Ook gemeentelijke proeftuinen uit subsidieronde 3 kunnen een subsidieaanvraag indienen.  

Waarvoor?

U kunt als gemeente samen met een partner een aanvraag indienen voor een intensieve MDT-variant (min. 320 uur in max. 6 maanden). Per COROP regio is slechts ruimte voor één intensieve variant van MDT.

Budget en subsidie
 • Totaalbudget van programmalijn 2: € 15 miljoen
 • Subsidie: minimaal € 500.000 en maximaal € 1,5 miljoen
 • Cofinanciering van minimaal 20% is verplicht tot € 1 miljoen. Vanaf € 1,5 miljoen subsidie bedraagt de minimale cofinanciering 25%. 

Programmalijn 3: MDT in het onderwijs

Bent u actief in of voor het onderwijs?  Dan kan uw instelling samen met een maatschappelijke organisatie een aanvraag indienen binnen programmalijn 3. Een van de partijen is penvoerder.  

Waarvoor?

U kunt een aanvraag indienen voor het starten of uitbreiden van een MDT-project. Hierbij vindt MDT minimaal deels in begeleide onderwijsuren plaats en is het MDT-traject gekoppeld aan onderwijsdoelen. 

Budget en subsidie
 • Totaalbudget van programmalijn 3: € 15 miljoen
 • Subsidie: minimaal € 350.000 en maximaal € 1,5 miljoen
 • Cofinanciering van minimaal 20% is verplicht tot € 1 miljoen. Vanaf € 1,5 miljoen subsidie bedraagt de minimale cofinanciering 25%. 

Vooraanmelding en deadlines

Voor alle programmalijnen geldt dat een project eerst moet worden aangemeld, vóórdat een aanvraag kan worden ingediend. Een aanmelding bestaat uit het indienen van een korte beschrijving van het projectplan. De deadline voor de aanmelding ligt op 30 april 2021 om 12.00 uur. 

De deadline voor het aanvragen van subsidie verschilt per programmalijn:

Deadline subsidieaanvraag
Programmalijn 1 1 juni 2021, 12:00 uur
Programmalijn 2 25 mei 2021, 12:00 uur
Programmalijn 3 25 mei 2021, 12:00 uur

Let op: ZonMw behoudt zich, bij een hoge aanvraagdruk, het recht voor om het tijdpad en de beoordelingsprocedure te wijzigen. Indien van toepassing informeren wij hierover tijdig. 

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per programmalijn. Afhankelijk van uw project zoeken we graag voor u uit wat deze zijn. Wel is het zeker dat de 3 MDT-doelstellingen centraal moeten staan in uw MDT-traject: 

 • Iets doen voor een ander en/of de samenleving 
 • Talentontwikkeling 
 • Ontmoeting 

Bovendien komen alleen projecten én partnerschappen die MDT-proof zijn in aanmerking. Dit wil zeggen dat er minimaal 1 partner al erkend aanbieder is van MDT-projecten. Op de website van Doe mee met MDT is een lijst te vinden met projecten en organisaties.  

ZonMw Maatschappelijke Diensttijd aanvragen?

Wilt u meer weten of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking! Wij kunnen u helpen bij het bepalen van de mogelijkheden en ondersteuning bieden bij het aanvraagproces. 

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw? Neem contact op voor vrijblijvend advies!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00