Zes Nederlandse regio’s krijgen flinke stimulans vanuit het Just Transition Fund (JTF)

Een aantal regio’s in Nederland krijgen tot en met 2027 ruim € 623 miljoen extra ondersteuning vanuit de Europese Unie. Dit budget wordt gestoken in het zogenoemde Just Transition Fund (JTF). Dit fonds gaat de regio’s ondersteunen bij het verduurzamen van de economie en het versterken van de arbeidsmarkt.

Welke regio’s betreft het?

Het programma is bestemd voor de volgende regio’s:

  • Groningen-Emmen;
  • IJmond;
  • Groot-Rijnmond;
  • West-Noord-Brabant;
  • Zeeuws-Vlaanderen;
  • Zuid-Limburg.

Waar is het Just Transition Fund voor bestemd?

Er zijn enkele relevante stappen waaraan wordt gedacht als het gaat om verduurzaming, waaronder het elektrificeren van industriële processen, het benutten van groene waterstof en de inzet van biogrondstoffen in de chemie. Het JTF moet inwoners en bedrijven een extra zetje geven in regio’s met relatief veel energie-intensieve industrie. Ook zal het ingezet worden om mensen op te leiden en om te scholen voor nieuwe groene en digitale banen.

Wanneer aan te vragen

Het Nederlandse JTF-programma is in december 2022 goedgekeurd. Vanaf januari 2023 zijn de zes regionale subsidieprogramma’s officieel open voor aanvragen van het mkb. Ruim de helft, € 330 miljoen, gaat naar de regio Groningen-Emmen. Dit gezien de impact van de klimaattransitie en de afschaling van de aardgaswinning in de regio. De andere vijf regio’s ontvangen ieder € 58,5 miljoen.

Vragen of meer informatie over het Just Transition Fund?

Wilt u meer te weten komen over het Just Transition Fund? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking! Onze specialisten adviseren u graag over de kansen van dit programma in uw regio.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Bent u benieuwd naar deze of andere subsidiekansen binnen uw regio? Neem contact op voor meer informatie:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00