De WBSO: een commodity of uitdaging?

Tegenwoordig horen en lezen we regelmatig berichten dat de WBSO een commodity is geworden. De opvatting heerst dat middels een eenvoudige aanvraag spoedig een beschikking volgt. De praktijk toont echter aan dat een beschikking niet vanzelfsprekend is. Aanvragen worden kritisch beoordeeld en er wordt regelmatig om aanvullende informatie gevraagd. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar de medewerkers die WBSO-uren gaan schrijven. Wat is hier de reden van? En hoe kun je hier als aanvrager goed mee omgaan?

Het verkrijgen van een beschikking, vooral met betrekking tot programmatuur, is in de loop van de jaren ingewikkelder geworden. Regelmatig wordt per probleempunt en per werknemer om extra informatie en ureninschatting gevraagd. Bij aanvragen voor programmatuurontwikkeling is het bovendien lastig dat moderne software ontwikkeling, met methodes als SCRUM/AGILE, niet volgens de oude ‘watervalmethode’ werkt. Tot slot is het maken van een urenschatting per probleemstelling moeilijk omdat dit veelal niet accuraat is. Dit is inherent aan de ontwikkelmethodiek waarin middels zogenaamde ‘sprints’ van één of twee weken gepoogd wordt een deelresultaat op te leveren.

Groeiend aantal aanvragen

Er is geen duidelijk antwoord op de vraag waarom er om aanvullende informatie wordt gevraagd. Wellicht heeft het groeiende aantal programmatuuraanvragen er iets mee te maken. Als het aantal aanvragen blijft groeien, treedt vroeg of laat budgetdruk op en worden aanvragen kritischer bekeken. Daarnaast geeft RVO aan een toenemend aantal ICT-aanvragen te ontvangen, waar niet geprogrammeerd wordt en waar dus geen technische problemen worden opgelost.

Het is natuurlijk jammer dat dit ten koste gaat van de aanvragers die met een team van enthousiaste technici bezig zijn met het ontwikkelen van technisch nieuwe programmatuur. Deze aanvragers moeten vaak ook extra informatie aanleveren en ontvangen hun beschikkingen regelmatig aan het einde van hun aanvraagperiode.

Toekomst van de WBSO

Samenvattend kunnen we stellen dat de WBSO-regeling onder enige druk staat, zeker als het gaat om programmatuurontwikkeling. Dit leidt tot meer vragen en een kritischere beoordeling. De komende tijd zal dit eerder toenemen dan afnemen. Hoe kun je hier als aanvrager goed mee omgaan? Door extra tijd en energie aan de aanvraag te besteden en een goedgekeurde aanvraag niet als vanzelfsprekend te zien. Wij blijven ondanks de ontwikkelingen de WBSO zien als een regeling met volop kansen voor innovatieve ondernemers!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

WBSO ICT
Gerelateerde subsidie WBSO ICT
ICT bedrijven kunnen de R&D-kosten voor software-innovaties verlagen door gebruik te maken van d...Lees verder

contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op!3

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00