WBSO complex? Niet met een goede WBSO-administratie!

Recent onderzoek naar de aanpak van fiscale regelingen heeft aangetoond dat de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) als positief wordt beoordeeld op het gebied van doeltreffendheid en doelmatigheid. Echter, hetzelfde rapport erkent ook dat de WBSO als complex wordt beschouwd in de uitvoering. Wij gaan in dit stuk iets dieper in op drie cruciale aspecten van de WBSO: de urenadministratie, projectadministraties en de WBSO controles door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Heeft u dit goed onder controle? Dan is de WBSO, ondanks de complexiteit, een buitengewoon goed middel om voordeliger te innoveren.

Het belang van een nauwkeurige urenadministratie

Een nauwkeurige urenadministratie is van essentieel belang bij het aanvragen en inzetten van de WBSO-regeling. Hezelburcht begrijpt de complexiteit van de WBSO-uitvoering. Wij hebben daarom een gestructureerde aanpak ontwikkeld om klanten te ondersteunen bij het opzetten van een effectief urenregistratiesysteem. Door middel van geautomatiseerde tools en jarenlange ervaring kunnen wij organisaties helpen om de daadwerkelijk bestede uren aan innovatieve projecten inzichtelijk te maken en te verantwoorden aan RVO.

Het belang van een gedegen projectadministratie

Een urenadministratie alleen is niet voldoende. U moet als aanvrager ook verantwoorden dat de projecten ook werkelijk zijn uitgevoerd. Rapportages, vergaderstukken, correspondentie, berekeningen, foto’s van prototypes. Dit is allemaal belangrijke informatie dat opgevraagd kan worden door RVO. Daarom adviseren wij om een goed gestructureerde projectadministratie te voeren. Hiermee legt u de link tussen de geregistreerde uren en de projecten die zijn aangevraagd. Een goed ingerichte projectadministratie vergemakkelijkt niet alleen de aanvraagprocedure, maar biedt ook waardevolle input voor het opstellen van een effectieve WBSO-rapportage.

Het belang van RVO-controles (en een goede voorbereiding)

RVO-controles vormen een integraal onderdeel van het WBSO-proces en hebben als doel de rechtmatigheid van de toegekende subsidie vast te stellen. Steekproefsgewijs voert RVO de controles uit op uren- en projectadministratie en wordt er nagegaan of werkzaamheden hebben plaatsgevonden. RVO kan boetes opleggen en andere maatregelen treffen wanneer de regeling niet rechtmatig is toegepast. En dat wilt u voorkomen!

Eindconclusie: zorg voor een goede WBSO-administratie

Juist vanwege de complexiteit van de WBSO is het van cruciaal belang om aandacht te besteden aan de administratie. U heeft hiermee grip op uw innovatieprojecten, en RVO zal bij een controle bevestigen dat u de WBSO-subsidie correct heeft uitgevoerd.

Voorkom problemen, Hezelburcht helpt met WBSO administratie en RVO controles

Onze grondige kennis van de WBSO stelt ons in staat om klanten voor te bereiden op deze controles en ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. Zo kunnen wij uw uren- en projectadministratie op volledigheid en juistheid nalopen, zorgen we voor aanvullende documentatie, en fungeren we als aanspreekpunt tijdens een controle. Zeker weten dat u goed voorbereid bent? Onze WBSO-specialisten kunnen ook een proefcontrole bij uw bedrijf uitvoeren.

Neem vrijblijvend contact op. We leggen graag uit hoe wij u kunnen helpen bij het opzetten van de WBSO-administratie of het begeleiden bij een RVO controle.

Hulp bij uw WBSO administratie

Contact

Advies over uw WBSO-administratie? Of wilt u problemen voorkomen voor een RVO-controle? We helpen u graag!

Spar met een WBSO specialist!

Ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00