Administratieve ondersteuning bij WBSO

Vanaf 2016 zijn de belangrijke fiscale stimuleringsregelingen WBSO en RDA samengevoegd tot één instrument. De fiscale stimuleringsregeling heeft de vertrouwde naam WBSO gehouden. Met de regeling krijgt u, door middel van een verlaagde loonheffingsafdracht, korting op de loonkosten en gemaakte kosten en uitgaven van uw R&D-werkzaamheden. Tegenover dit fiscale voordeel staan echter wel een aantal administratieve verplichtingen. Hezelburcht kan u helpen om aan die verplichtingen te voldoen.

Is uw WBSO administratie op orde?

Als u een positieve WBSO beschikking heeft ontvangen, dient u aan de administratieve verplichtingen te voldoen. Deze administratie bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk een urenadministratie, een projectadministratie en indien benodigd een kosten/uitgaven administratie.

  • Urenadministratie

In de urenadministratie ligt vast welke medewerker WBSO werkzaamheden heeft verricht. Bovendien wordt er per dag vastgelegd hoeveel uur een medewerker aan een bepaald project heeft gewerkt.

  • Projectadministratie

In de projectadministratie wordt de aard, de inhoud en de voortgang van uw WBSO project vastgelegd. U mag hierbij uw eigen administratiemethodiek aanhouden.

  • Kosten/uitgaven administratie

Als u een WBSO beschikking op basis van kosten en uitgaven heeft ontvangen, moet u per project een administratie bijhouden die inzicht geeft in de kosten en uitgaven en de daaraan verbonden betalingen. Bovendien moet u kunnen aantonen dat de kosten en uitgaven direct toerekenbaar zijn aan de in de beschikking genoemde projecten. Ook hiervoor geldt dat de administratie zoveel mogelijk mag aansluiten bij de gebruikelijke administratiemethodiek binnen uw bedrijf.

Voorkom administratieve fouten

RVO voert regelmatig controles uit bij bedrijven met een positieve WBSO beschikking. Als u niet voldoet aan de administratieve vereisten, kan RVO uw WBSO voordeel (gedeeltelijk) terugvorderen en mogelijk een boete opleggen. U kunt de kans op fouten in uw administratie verkleinen door een proefcontrole van Hezelburcht.

Hezelburcht kan ook op permanente basis controles uitvoeren op uw administratie. Wanneer uw administratie niet aan de voorwaarden voldoet, wordt dit direct gemeld bij de WBSO-verantwoordelijke en/of controller. Om de administratie naar het vereiste niveau te tillen, ondersteunen onze Compliance Officers u graag.

Hezelburcht Compliance

Wilt u meer informatie ontvangen? Of bent u benieuwd naar wat de Compliance Officers van Hezelburcht voor uw WBSO aanvraag kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze professionals adviseren u graag over de administratieve WBSO vereisten.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

WBSO subsidie
Gerelateerde subsidie WBSO subsidie
Met de WBSO kunnen innovatieve bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-pro...Lees verder

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over WBSO? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

?

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.