Maatschappelijke projecten | VSBfonds

Het VSBfonds verbetert de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door maatschappelijke projecten te ondersteunen middels financiële bijdragen en kennis. Het fonds richt zich op de individuele ontwikkeling en het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij de samenleving. Vertegenwoordigt u een stichting of vereniging en zoekt u financiering voor een project? Dan is het VSBfonds een interessante optie!

Mens en maatschappij staan centraal in het VSBfonds

Het fonds streeft naar een samenleving waaraan iedereen actief deelneemt. Om dit te realiseren ondersteunt het VSBfonds initiatieven die mensen in staat stellen om mee te doen met het economische en sociale leven. Door mensen zelfbewuster en krachtiger te maken kunnen zij als verantwoordelijke burgers een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Subsidiabele maatschappelijke projecten

Maatschappelijke projecten die zich richten op de onderstaande drie thema’s komen in aanmerking. Aanvragen kunt u doorlopend indienen.

  • Ontmoeten

    Ondersteuning van initiatieven waarbij mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren. Denk aan projecten als de realisatie van dorps- en buurthuizen en de inrichting van speeltuinen.

  • Arbeid

    VSBfonds steunt projecten die mensen helpen naar eigen vermogen deel te nemen aan het sociale en economische leven. Daarnaast worden projecten ondersteund die bijdragen aan het actiever maken van mensen en het toerusten van mensen om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Projecten gericht op vrijwilligerswerk en arbeidstoeleiding zijn voorbeelden hiervan.

  • Meedoen

    Tot slot biedt het VSBfonds ondersteuning aan projecten waardoor kwetsbare groepen kunnen deelnemen aan het sociale leven. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn maatjesprojecten en projecten gericht op eenzaamheid.

VSBfonds
Gerelateerde subsidie VSBfonds
Het VSBfonds verbetert de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door maatschappelijke projecten m...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00