Vooruit kijken: Een nieuw programma voor Interreg NWE 2021-2027

Interreg NWE is officieel begonnen met het ontwikkelen van een nieuw programma voor de komende zeven jaar (2021-2027). De komende maanden wordt er hard gewerkt om de nieuwe programmaperiode vorm te geven. Om dit proces in goede banen te leiden is in 2019 de Interreg NWE taskforce (NTF) opgericht bestaande uit delegaties uit deelnemende landen. Hoewel er over het nieuwe programma nog weinig bekend is, is er al wel meer bekend over hoe de ontwikkelingen van de nieuwe periode er nu voor staan. Daarnaast hebben er ook enkele veranderingen plaatsgevonden binnen de deelnemende landen. Hezelburcht legt het verder uit.

Veranderingen deelnemers Interreg NWE 2021-2027

De landen België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg en Nederland hebben hun deelname aan Interreg NWE voor de nieuwe programmaperiode verlengt. Dat betekent ook dat er twee bondgenoten wegvallen:

  • Het Verenigd Koninkrijk heeft haar deelname binnen diverse programma’s opgezegd, waaronder haar deelname aan de European Structural and Investment Funds (ESIF) programma’s en de European Territorial Cooperation programma’s, waar Interreg NWE onder valt.
  • Zwitserland trekt zich ook terug als partner en zal niet deelnemen aan het nieuwe Interreg NWE programma.

Hoe wordt het nieuwe programma ontwikkeld?

De nieuwe taskforce NTF heeft een doorslaggevende rol binnen het ontwikkelen van de nieuwe programmaperiode. Binnen de taskforce worden de deelnemende landen vertegenwoordigd en spelen diverse adviesorganen een belangrijke rol. Er worden ook meerdere werkgroepen opgezet die specifieke topics behandelen en voorstellen mogen indienen met betrekking tot het toekomstige programma. Het betreft de volgende werkgroepen:

  • Territorial analysis
  • Themes
  • Indicators
  • Project development
  • Communication
  • Finances
  • Technical assistance

Het NTF zal de ingediende voorstellen van de werkgroepen bediscussiëren en op basis hiervan een definitieve beslissing maken.

Interreg NWE afbeelding

Bron: Interreg NWE

Vooronderzoek | Territoriale analyse

Vooraf heeft er een territoriale analyse plaatsgevonden waarmee de sterke en zwakke punten en de mogelijkheden en gevaren vastgesteld zijn van Interreg NWE. Met behulp van deze analyse wordt er gekeken naar vragen als: Welke geografische gebieden moeten in het nieuwe programma gedekt worden? Welke territoriale projecten vormen een meerwaarde voor een Europese, transnationale samenwerking? Deze analyse biedt ondersteuning aan de werkgroepen en de NTF bij de ontwikkeling van het nieuwe programma. Tot slot zullen eind 2020/begin 2021 de stakeholders ook nog geconsulteerd worden.

Samenwerking is de sleutel

Voor de ontwikkeling van de nieuwe programmaperiode wordt er goed gekeken naar het verleden: Hoe kan het nieuwe Interreg NWE-programma nog beter en effectiever worden ingericht ten opzichte van de vorige periode? Om dit doel te bereiken is samenwerking tijdens de ontwikkeling van de nieuwe programmaperiode essentieel. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Interreg NWE 2021-2027? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief! Bent u bezig met een project en zoekt u hiervoor subsidie? Onze specialisten toetsen uw project graag op de subsidiemogelijkheden.

Meer weten over Interreg NWE? Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Interreg North West Europe (NWE)
Gerelateerde subsidie Interreg North West Europe (NWE)
Interreg North West Europe richt zich specifiek op grensoverschrijdende samenwerking in Noordwest Eu...Lees verder

contact

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Interreg NWE 2021-2027! Neem contact op voor meer informatie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00