Vijfde call Interreg NWE gepubliceerd

De vijfde call van het Interreg programma North West Europe (NWE) is onlangs gepubliceerd. Consortia met projecten die bijdragen aan een slimme, groene en inclusieve groei in de regio Noordwest-Europa kunnen weer subsidie aanvragen. Projectideeën moeten uiterlijk 16 januari 2025 worden ingediend.

Waar moeten projecten aan voldoen?

Prioriteiten

Subsidie is beschikbaar voor projecten die aansluiten op minimaal één van de vijf vastgestelde prioriteiten:

  1. Klimaat en milieu
  2. Energietransitie
  3. Circulaire economie
  4. Innovatie en veerkracht
  5. Inclusieve maatschappij

Activiteiten

Binnen Interreg NWE zijn drie soorten projectactiviteiten opgenomen, die in combinatie moeten worden uitgevoerd. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Gezamenlijke strategieën en actieplannen
  • Pilots
  • Capaciteitsopbouw en bewustmaking

Elk project moet minstens twee van deze activiteiten bevatten. Activiteiten gericht op communicatie en langetermijneffecten moeten in alle werkpakketten worden geïntegreerd en in het werkplan worden vastgelegd.

Wie kan Interreg NWE aanvragen?

Het NWE-programmagebied bestaat uit België, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, een westelijk deel van Duitsland en een noordelijk deel van Frankrijk. Internationale consortia bestaande uit overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en/of non-profitinstellingen kunnen subsidie aanvragen. Deze consortia moeten minimaal drie partners uit drie verschillende landen bevatten. Minstens twee partners hiervan moeten ook daadwerkelijk in het NWE-programmagebied gevestigd zijn. Daarnaast moet de hoofdpartner van het consortium een organisatie uit een EU-lidstaat binnen het NWE-programmagebied zijn en moet dit een publieke, non-profit of door publiekrecht bestuurde organisatie zijn.

Aanvraagprocedure & budget vijfde call Interreg NWE

De aanvraagprocedure betreft een 2-staps aanpak en bestaat uit het indienen van een projectidee (stap 1) en vervolgens het indienen van een volledige aanvraag (stap 2). De deadline voor het indienen van het projectidee is 16 januari 2025. De volledige aanvraag moet uiterlijk op 10 juli 2025 ingediend worden. Binnen de vijfde Interreg NWE call is er in totaal € 287 miljoen budget beschikbaar vanuit het EFRO. De maximale subsidie bedraag 60%.

Interreg NWE aanvragen

Wilt u meer weten over de vijfde Interreg NWE call? Of wilt u een aanvraag indienen en kunt u daarbij hulp gebruiken? Onze specialisten hebben veel ervaring met succesvolle Interreg NWE subsidieaanvragen en staan klaar om u te ondersteunen. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Neem contact op

Contact

Neem contact op voor meer informatie over de vijfde call van Interreg NWE

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00