Vernieuwing is vooruitgang: Europees Sociaal Fonds+

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt hernieuwd! In 2018 maakte de Europese Commissie (EC) bekend dat zij het huidige fonds wilden hernieuwen om zo de sociale dimensie van de Europese Unie verder te versterken. Voor de periode 2021-2027 breekt er een nieuwe programma- en budgetperiode aan met onder andere het hernieuwde programma Europees Sociaal Fonds+ (ESF+). Hezelburcht vertelt wat er tot nu toe bekend is over de regeling.

Doelen van het ESF+ programma

Tegengaan van (jeugd)werkloosheid

Het ESF+ zal zich voornamelijk richten op het investeren in mensen en het ondersteunen van de uitvoering van sociale rechten om zo de werkloosheid en de hoge armoede in de Europese Unie aan te pakken. Binnen het programma komt er een gerichte focus op jeugdwerkgelegenheid en kinderen door te investeren in onderwijs en opleiding, toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en gelijke toegang tot banen, sociale inclusie en gezondheid.

Tegengaan van kinderarmoede

Daarnaast zal ESF+ zich richten op het tegengaan van kinderarmoede. Vanuit de gedachte ‘No child left behind’, onder andere door de gevolgen van corona, vereist de EC dat Lidstaten ten minste 5% van het ESF+ budget moeten besteden aan het tegengaan van kinderarmoede.

Crisismanagement en overgang naar duurzame en digitale oplossingen

Het programma zal zich ook focussen op het bevorderen van de overgang naar duurzame en digitale toepassingen in de samenleving. Tot slot wil de EC zich beter voorbereiden op toekomstige crises met behulp van ESF+.

Het einddoel: sociale vooruitgang, volledige werkgelegenheid, verbetering van kwaliteit en productiviteit op het werk en de geografische- en beroepsmobiliteit van werknemers binnen de EU vergroten.

Meer flexibiliteit

ESF+ zal ook flexibeler en toegankelijker worden voor financiering door eenvoudigere regels. Daarnaast zullen er een aantal bestaande fondsen en programma’s samengevoegd worden om zo middelen te bundelen, waaronder Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), het EU programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie en het EU-gezondheidsprogramma. Bedrijven, (overheids)instellingen en O&O-fondsen kunnen een beroep doen op de regeling.

Budget ESF+ programma

Er is nog geen concreet budget bekend. De EC heeft wel een budget voorgesteld van € 101 miljard voor de periode 2021-2027. Wij houden u hierover op de hoogte.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte gehouden worden over het programma? Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze specialisten staan u graag te woord!

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

ESF
Gerelateerde subsidie ESF
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een belangrijk instrument om de werkgelegenheid en eerlijke arbe...Lees verder

contact

Meer weten over ESF+? Neem gerust contact op voor meer informatie!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00