Verhoging subsidieplafond derde ronde DUMAVA

De eerder aangekondigde verhoging van het subsidieplafond van de DUMAVA subsidieregeling is nu gepubliceerd. Voor de derde ronde, die op 3 juni 2024 opent voor aanvragen, wordt het subsidieplafond met € 167,8 miljoen verhoogd. Het reguliere subsidieplafond bedraagt hiermee € 405,3 miljoen.

Extra subsidieplafond voor verduurzaming schoolgebouwen

Naast het reguliere subsidieplafond kent de DUMAVA regeling nu een extra subsidieplafond voor het verduurzamen van schoolgebouwen. Het gaat om € 47 miljoen, dat beschikbaar is voor scholen in het primair of voortgezet onderwijs. Zowel integrale projecten als losse verduurzamingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen voor schoolgebouwen komen hiervoor in aanmerking. Het primaire en voortgezet onderwijs komt dus in aanmerking voor zowel het reguliere subsidieplafond als het extra subsidiebudget. Andere doelgroepen komen alleen in aanmerking voor het reguliere subsidieplafond.

Doel van de DUMAVA subsidieregeling

De DUMAVA subsidie draagt bij aan het versnellen van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Het gaat dan om gebouwen zoals bijvoorbeeld scholen, overheidsgebouwen of religieuze instellingen. De verhoging van het subsidieplafond draagt bij aan deze versnelling omdat middelen die gereserveerd stonden voor toekomstige projecten naar voren zijn gehaald om de huidige verduurzamingsontwikkelingen te stimuleren en te financieren.

Wie kan DUMAVA subsidie aanvragen?

U kunt in aanmerking komen voor de reguliere DUMAVA subsidie wanneer u eigenaar bent van maatschappelijk vastgoed binnen de volgende sectoren:

  • Decentrale overheid
  • Onderwijs
  • Zorg
  • Cultuur
  • Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument dat geen woonhuis is
  • Religieuze instellingen
  • Overige gebouwen met publieksfunctie

DUMAVA subsidie aanvragen?

Bent u geïnteresseerd in het verduurzamen van uw maatschappelijk vastgoed en wilt u achterhalen of u in aanmerking komt voor DUMAVA subsidie? Neem contact op en één van onze specialisten helpt u graag verder! U kunt contact opnemen via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Neem contact op

Contact

Neem contact op voor meer informatie over DUMAVA

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00