Uitgelichte kansen voor woningcorporaties & gemeenten in Gelderland

De Provincie Gelderland staat, net zoals de andere provincies, voor grote uitdagingen op gebied van woningkrapte en verduurzaming. De provincie helpt organisaties bij het realiseren van projecten die oplossing bieden voor deze vraagstukken. Bijvoorbeeld met het realiseren van huurwoningen, het benutten van verouderde woongebieden of leegstaand vastgoed en met energiebesparing. We zetten een paar subsidiekansen die interessant zijn voor gemeenten en woningcorporaties in de provincie Gelderland op een rij:

Subsidie voor het realiseren van sociale huurwoningen

De subsidie Realiseren sociale huurwoningen ondersteunt bouwprojecten voor sociale huurwoningen. De volgende maatregelen zijn subsidiabel:

  • Infrastructurele ontsluiting van sociale huurwoningen;
  • Verlagen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden;
  • Bodem saneren in een projectgebied;
  • Uitplaatsen van activiteiten die last veroorzaken voor woningbouw;
  • Inrichten van de openbare ruimte in een projectgebied.

Er moet bij deze subsidie sprake zijn van een (publiek) financieel tekort. De gemeente kan de subsidiegelden overhevelen aan woningcorporaties als zij de publieke maatregelen financieren. De subsidie kan tot 31 december 2023 aangevraagd worden.

Subsidie voor herbestemming/herontwikkeling van verouderde woongebieden of leegstaand vastgoed

Steengoed benutten (uitvoeringsgereedheid en realiseren)

Het doel van Steengoed benutten (uitvoeringsgereedheid en realiseren) is de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties en richt zich op gebouwen waar leegstand dreigt. De subsidie kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor het transformeren van een oud zorggebouw naar een wooncomplex. Ook bij deze subsidie moet er sprake zijn van een (publiek) financieel tekort. Tot 31 december 2023 kan Steengoed benutten (uitvoeringsgereedheid en realiseren) worden aangevraagd.

Steengoed benutten (procesondersteuning)

De subsidie Steengoed benutten (procesondersteuning) is bedoeld voor procesondersteuning in de haalbaarheids- of planfase van bovenstaande herontwikkeling (de fase vóór de daadwerkelijke uitvoering). Activiteiten die onder de subsidie vallen zijn:

  • Een haalbaarheidsonderzoek
  • Het opstellen van een plan van aanpak voor de realisatie
  • De procesbegeleiding of advisering

Deze subsidie kan tot 31 december 2023 aangevraagd worden.

Subsidie voor gemeenten om samen met betrokken partijen een plan te maken om fossiele brandstofverbruik in een wijk te verminderen

De subsidie Energiebesparing: procesondersteuning Wijk aan de Toekomst is bedoeld voor de inhuur van een externe deskundige om een wijk van minimaal 400 woningen aardgasvrij te maken. De deskundige ondersteunt bij:

  • Het ontwerpen, voorbereiden en in gang zetten van een proces gericht op het maken van een integraal transitieplan voor de verduurzaming van de wijk;
  • Het uitvoeren van een proces gericht op het opstellen van een integraal transitieplan (een plan met maatregelen gericht op het beperken van het fossiele energieverbruik van bestaande gebouwen).

De subsidie is aan te vragen tot 31 december 2023.

Ook lokaal is Hezelburcht dé specialist in het optimaliseren van subsidies

Onze specialisten hebben uitgebreide kennis en ervaring in bovenstaande subsidieregelingen voor gemeenten en woningcorporaties. Niet alleen op nationaal of Europees niveau, maar ook regionaal vanuit de provincie of gemeenten weten wij alle subsidiekansen te identificeren en optimaliseren. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Voor meer informatie over regionale subsidies kunt u contact op nemen met onze specialisten:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00