Tweede tranche Impulsaanpak Winkelgebieden gaat op 14 november open

Vanaf 14 november 2022 tot en met 2 december 2022 kunnen gemeenten weer subsidie aanvragen voor de aanpak van winkelstraten of binnenstedelijke winkelgebieden. Met de subsidieregeling Impulsaanpak Winkelgebieden wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de leegstand en verloedering in deze gebieden verminderen en de toekomstbestendigheid vergroten. Is het winkelgebied binnen uw gemeente toe aan verbetering? Vraag dan subsidie aan vanuit Impulsaanpak Winkelgebieden!

Waarvoor kan Impulsaanpak Winkelgebieden ingezet worden?

Het tegengaan van leegstand of verloedering kan aangepakt worden door vastgoed een andere bestemming te geven en dit te combineren met een herinrichting van de openbare ruimte. Hiermee moet een economische en sociale impuls worden gegeven aan het winkelgebied. Om dit te realiseren moeten gemeenten samenwerken met vastgoedeigenaren. Binnen één jaar na subsidieverlening moet er dan ook een definitieve samenwerkingsovereenkomst liggen tussen de gemeente en de private partijen.

De subsidiebijdrage binnen de tweede tranche Impulsaanpak Winkelgebieden

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een specifieke uitkering en bedraagt maximaal 50% van de onrendabele top en maximaal 25% van de realisatiekosten. Per aanvraag geldt daarbij een maximum van € 5 miljoen subsidie. Projecten met een onrendabele top van minder dan € 1 miljoen komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook G4-gemeenten zijn uitgesloten van deelname.

Toekomstperspectief Impulsaanpak Winkelgebieden

Met deze tweede tranche in het verschiet, heeft het ministerie ook al bekend gemaakt dat er nog meer tranches zullen volgen met de volgende openstellingsdata:

  • Derde tranche: 26 juni 2023 tot en met 14 juli 2023
  • Vierde tranche: 8 april 2024 tot en met 26 april 2024

Vooralsnog geldt voor iedere tranche een budget van € 22 miljoen.

Vraag subsidie aan

Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen van subsidie vanuit de tweede tranche van Impulsaanpak Winkelgebieden zodat u stappen kunt gaan zetten in het verbeteren van het winkelgebied binnen uw gemeente. De tweede tranche opent op 14 november 2022, maar het is verstandig om tijdig te beginnen met de voorbereidingen van een aanvraag. Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek waarin wij met u deze en andere subsidiekansen verkennen.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u graag met een specialist sparren over de mogelijkheden van Impulsaanpak Winkelgebieden? Neem dan contact op via 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00