Terugblik op Congres Duurzaamheid van Binnenlands Bestuur

Op 5 april vond het eerste Congres Duurzaamheid van Binnenlands Bestuur plaats in Driebergen. Hezelburcht was trotse partner van de organisatie. We kijken terug op een geslaagd congres, waarbij de kleine 200 bezoekers vanuit gemeenten, bedrijven, adviseurs een gemêleerd aanbod werd voorgeschoteld. De noodzaak van duurzaamheidsmaatregelen werd benadrukt en inspirerende aanpakken gedeeld. Wij inspireerden hier diverse gemeenten om de rol van initiator en facilitator op zich te nemen.

Gemeenten en bedrijven werken hand in hand om de klimaatdoelen te halen!

Highlights van de dag

De dag begon na de opening direct met goed nieuws vanuit de Ministeries van BZK en EZ & K. Programmadirecteur Ans van den Bosch van EZ & K gaf uitleg over de stand van zaken in de onderhandelingen richting een nieuw nationaal Energie- en klimaatakkoord. Daarbij gaf ze ook toelichting op het vers beschikbaar gestelde subsidiebudget van € 85 miljoen voor de uitvoering van twintig pilots voor aardgasvrije wijken. Over deze subsidieregeling leest u elders in deze nieuwsbrief meer.

Cora-Yfke Sikkema, Wethouder Duurzaamheid van de gemeente Haarlem, liet vervolgens zien hoe haar stad al sinds 2009 op een structurele en integrale wijze opereert om klimaat-en duurzaamheidsdoelen met alle stakeholders en inwoners poogt te bereiken. Een inspirerende koploper voor andere gemeenten! Dat ook kleine gemeenten toonaangevend en vernieuwend kunnen zijn, werd duidelijk met de presentatie van wethouder Tom van Nieuwenhuizen van gemeente Son en Breugel. Uit beide steden bleek dat sommige veelbelovende aanpakken kunnen mislukken op het moment dat er teveel een top-down-benadering oplegt aan bedrijven en inwoners. Samen bereik je een grootser resultaat!

Gedeputeerde van Noord-Brabant, Christophe van der Maat, bood de aanwezigen een wenkend perspectief naar de toekomst. Durf vooruit te kijken, pak uitdagingen aan, wees niet bang, ga aan de slag en durf ook te falen. Maar denk in mogelijkheden laat je niet tegenhouden, dan kan je nu al veel van de klimaatdoelen bereiken. Dit werd geïllustreerd aan de hand van enkele sprekende voorbeelden en bijbehorende verhalen.

Tussendoor testte Gerwin Hop van Over Morgen de kennis over enkele duurzaamheidszaken bij de aanwezigen met zijn duurzaamheidsquiz in de vorm van een digitaal ‘petje op, petje af’ spel. De winnaar was Gilles Dillen, een van onze consultant duurzaamheid met een specialiteit op het gebied van geothermie. Chapeau! Hij stelt graag zijn kennis op het gebied van subsidies en fiscale voordelen beschikbaar aan uw gemeente of bedrijf.

’s Middags konden de aanwezigen in twee ronden deelnemen aan deelsessies van provincie Drenthe, SVn, Goeree-Overflakkee, AT-Osborne en natuurlijk van Hezelburcht. Verschillende aandachtsgebieden kwamen binnen de sessies aan de orde. Hezelburcht betoogde vooral dat gemeenten vandaag al aan de slag kunnen om met drempelverlagende instrumenten, vervuilende bedrijven te verleiden met goede business cases tot investeringen in duurzaamheidsmaatregelen.

Mooie dag vol kennisdeling en inspiratie

Aan het einde van de dag keerden de deelnemers volledig opgeladen huiswaarts met een rugzak vol aan nieuwe ideeën. Het was ons een genoegen om hieraan bij te mogen dragen.

De specialisten van Hezelburcht dragen graag bij aan de realisatie van uw duurzame projecten. Graag adviseren wij u over passende subsidiekansen en financieringsinstrumenten die bijdragen aan de verduurzaming van uw regio. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00