Subsidiemogelijkheden Tel mee met Taal 2018

De regeling Tel mee met Taal is door de overheid in het leven geroepen om de beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer te stimuleren. Er is een budget van € 6,5 miljoen beschikbaar in 2018. Als werkgever kunt u met de subsidie de taalvaardigheid van uw medewerkers met een beperkte Nederlandse taalvaardigheid verbeteren. Daarnaast zijn er binnen de regeling subsidiekansen voor samenwerkingsverbanden tussen onder meer gemeenten, bibliotheken en onderwijsinstellingen gericht op:

  • laaggeletterdheid bij volwassenen;
  • leesbevordering bij kinderen;
  • laagtaalvaardige ouders.

Subsidie aanvragen kan van 1 januari t/m 30 juni 2018, waarbij geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Een tijdige voorbereiding is daarom aan te raden. Onderstaand worden de subsidiekansen binnen het programma belicht.

Subsidie voor taalvaardigheid van medewerkers

Er wordt steeds meer van de taalvaardigheid van medewerkers verwacht. Een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal komt nog te vaak voor op de werkvloer. Hoe maakt u dit bespreekbaar binnen uw organisatie? Ondersteun uw medewerkers met een laag taalniveau (2F of lager) door een opleidingstraject aan te bieden, gericht op de lees-, schrijf-, spreek- en/of luistervaardigheid! De subsidie bedraagt maximaal 67% van de totale opleidingskosten tot een maximum van € 50.000,- per aanvrager. Bekijk een van onze succesvolle Tel mee met Taal samenwerkingen, namelijk met Dutch Quality Group, via deze link.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Subsidie voor laaggeletterdheid bij volwassenen

Daarnaast biedt de regeling mogelijkheden voor een samenwerkingsproject gericht op het aanpakken van laaggeletterdheid bij volwassenen. Hiervoor dient een taalakkoord opgesteld te worden tussen minimaal acht deelnemers, waarbij ten minste één bibliotheek, centrumgemeente en onderwijsinstelling betrokken zijn. De subsidie bedraagt maximaal 67% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,- per project. Diverse voorbeeldprojecten worden belicht op de website van Tel mee met Taal. Een van de succesverhalen betreft een samenwerkingsverband geïnitieerd door een zorginstelling, waarbij het herkennen van laaggeletterdheid bij ouderen en het ontwikkelen van hun (digitale) vaardigheden centraal staat. Bekijk het voorbeeldproject hier.

Subsidie voor leesbevordering bij kinderen

Tel mee met Taal bevordert daarnaast de leesvaardigheid bij kinderen. De lokale bibliotheek kan hier een centrale rol in spelen. Bij een samenwerkingsverband moet minimaal één centrumgemeente, onderwijsinstelling en bibliotheek betrokken zijn. Daarnaast is een taalakkoord tussen minimaal acht partijen een vereiste. De subsidie bedraagt maximaal 67% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,- per project. Een succesvol voorbeeld is een project vermeld op de website van Tel mee met Taal. Het betreft een samenwerkingsproject geïnitieerd door een bibliotheek. De bibliotheek richt zich samen met lokale kinderopvangcentra op structurele aandacht voor lezen, ouderbetrokkenheid en een aantrekkelijke leeshoek op de locaties. Bekijk het voorbeeldproject hier.

Subsidie voor laagtaalvaardige ouders

Binnen het laatste programmaonderdeel staat het verhogen van de taalvaardigheid van ouders centraal.

Taaltrajecten

Taaltrajecten die de taalvaardigheid van aantoonbaar laagtaalvaardige ouders vergroten zijn subsidiabel. Tot doel staat het vergroten van de communicatie met en over de kinderen, het ontwikkelen van een educatief partnerschap tussen ouders en partijen die betrokken zijn bij het opgroeien van de kinderen en het creëren van een educatief thuismilieu. Denk hierbij aan trajecten waarbij ouders beter leren (voor)lezen of helpen bij het maken van huiswerk.

De maximale subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000.000,- per project.

Overige activiteiten

Naast taaltrajecten worden tevens diverse activiteiten gesubsidieerd die de lage taalvaardigheid van ouders aanpakken. Tot doel staat het verhogen van de taalvaardigheid van de ouders, het bevorderen van een educatief thuismilieu en het stimuleren van educatief partnerschap. Denk hierbij aan activiteiten gericht op het ontwikkelen van lesmethoden of het versterken van een voorleescultuur in een gezin.

De maximale subsidiebijdrage is 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 125.000,- per project.

Houd er rekening mee dat een aanvraag voor beide pijlers ingediend moet worden namens ten minste drie partijen: een gemeente, een bibliotheek en een school of jeugdgezondheidszorginstelling.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de Tel mee met Taal regeling voor uw organisatie? Onze specialisten adviseren u graag. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Neem contact op voor een kennismaking!

Tel mee met Taal
Gerelateerde subsidie Tel mee met Taal
De subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ is gericht op de verbetering van de taalbeheersing op de ...Lees verder

contact

Wilt u meer weten over het Tel mee met Taal programma? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00