Subsidie zorginfrastructuur wijzigt in 2018

Zorginstellingen konden dit jaar nog aankloppen bij de NZa voor subsidie gericht op zorginfrastructuur, denk bijvoorbeeld aan investeringen in alarmeringssystemen of het opzetten van een zusterpost. Deze maand maakte het ministerie van VWS bekend dat de zogeheten Subsidieregeling Voortzetting Zorginfrastructuur eind dit jaar stopt. Vanaf januari 2018 moeten zorginstellingen bij gemeenten aankloppen voor financiering voor projecten gericht op het langer laten thuis wonen van kwetsbare mensen. Hoe het budget precies wordt weggezet en in welke vorm, is nog onbekend.

De aangekondigde wijzigingen roepen veel kritiek op bij zorginstellingen. Niet alleen de forse budgetdaling van bijna 75%, maar ook zeker de manier waarop het geld wordt weggezet via gemeenten wordt als risicovol ervaren.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Belangrijkste wijzigingen

Het Rijk voegt in 2018 een bedrag van € 27,8 miljoen toe aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. Dit budget wordt structureel voor gemeenten gereserveerd op de begroting van VWS. Aangezien de budgetten niet zijn geoormerkt, hebben gemeenten de beleidsvrijheid om het geld vrij weg te zetten. Zolang projecten maar gericht zijn op initiatieven om kwetsbare mensen langer thuis te laten wonen. Welk gedeelte van het budget daadwerkelijk wordt gereserveerd voor zorginfrastructuur is nog onbekend. Het nieuwe budget voor 2018 is slechts een kwart van wat er dit jaar via de huidige regeling beschikbaar was. In 2017 is nog voor € 100 miljoen uitgekeerd. Er is dan ook sprake van een forse bezuiniging voor de subsidiëring van investeringen in zorginfrastructuur.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de wijzigingen of wenst u advies over het aanvragen van financiering omtrent projecten gericht op zorginfrastructuur? Neem gerust contact op of bel naar 088 495 20 00.

contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00