Regeerakkoord | Zorg & Welzijn

De zorg in Nederland behoort tot de beste van Europa. Iedere dag dragen duizenden zorgprofessionals met hun kennis en toewijding bij aan de kwaliteit van leven van mensen en hun omgeving. Nieuwe hervormingen zijn volgens het nieuwe kabinet niet nodig, wel komt er voldoende ruimte voor verbeteringen tijdens de regeerperiode. Uitgangspunt is goede zorg voor iedereen op de juiste plek én op het juiste moment. Hierdoor komt er ook ruimte voor innovatieve zorgoplossingen, zoals eHealth-toepassingen. Daarnaast gaat het nieuwe kabinet ruim investeren in de ouderenzorg en komen er diverse maatregelen en budgetten voor preventieve zorg, gezondheidsbevordering en innovatie. Meer aandacht voor de kwaliteit van leven staat binnen het beleid centraal. Tot slot is het kabinet voornemens om met een coalitie van gemeenten en maatschappelijke organisaties kennis uit te wisselen om effectieve, lokale aanpakken tegen eenzaamheid te ontwikkelen.

Het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bevat een aantal speerpunten en budgetverruimingen, die hieronder kort worden toegelicht.

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Voor velen wordt de druk steeds hoger. Het kabinet geeft aan afspraken te maken met gemeenten over ondersteuning van mantelzorgers, zoals respijtzorg en dagopvang, goede communicatie over het aanbod en de gebruikelijke hulp. In totaal investeert het kabinet gedurende de regeerperiode € 180 miljoen in de mantelzorg, daarna € 30 miljoen per jaar.

Verpleeghuiszorg / ouderenzorg

Wanneer het thuis niet meer gaat, moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg in een verpleeghuis. Er wordt daarom structureel € 2,1 miljard beschikbaar gesteld om te voldoen aan de nieuwe normen voor goede zorg. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit nu, maar ook in de toekomst op peil blijft, wordt er tevens aandacht besteed aan goed opgeleide zorgprofessionals. De inzet op kwaliteitsverbetering vraagt tot slot om een ‘nieuwe’ manier van werken en organiseren, waarbij de volgende eigenschappen centraal staan: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals.

eHealth

Om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te benutten omtrent zorg en aandacht voor cliënten en patiënten, vindt het nieuwe kabinet het belangrijk om digitaal ondersteunde zorg gericht in te zetten en de verspreiding van innovatieve werkwijzen te bevorderen. Denk hierbij aan eHealth-toepassingen. Dergelijke innovatieve werkwijzen zijn zowel inzetbaar thuis als in de verpleeghuiszorg. Deze kabinetsperiode is er € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Vervolgens wordt er € 5 miljoen per jaar hierin geïnvesteerd.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Tot slot geeft het nieuwe kabinet aan extra te willen investeren in onafhankelijke cliëntondersteuning, om zo de cliënt op weg te helpen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg, inkomen en werk. In samenspraak met gemeenten en zorgkantoren willen ze stappen zetten naar onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze kabinetsperiode is hiervoor € 55 miljoen beschikbaar, daarna € 10 miljoen per jaar.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00