Subsidie voor integraal zorgaanbod in de regio

Het huidige zorgaanbod sluit lang niet altijd aan op behoefte van de zorgvrager. Om de zorgsector te verbeteren en een samenhangend zorgaanbod te realiseren dat aansluit op zowel de huidige als toekomstige zorgbehoefte, dan is verandering noodzakelijk. Hierbij is nauwe samenwerking tussen regionale partners erg belangrijk. Vandaar dat ZonMw het subsidieprogramma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) in het leven heeft geroepen.

Wilt u samen met regionale netwerkpartners een integraal zorg-, ondersteunings- en welzijnsaanbod realiseren? Dan biedt dit subsidieprogramma mogelijkheden!

ZonMw subsidieprogramma | Juist Zorg Op de Juiste Plek

Het doel van de ZonMw subsidieprogramma is het ontwikkelen en verstevigen van regionale netwerken die gezamenlijk een integraal zorg-, ondersteunings- en welzijnsaanbod in de regio willen ontwikkelen. Binnen het programma worden meerdere subsidieoproepen opengesteld. Onderstaand vindt u de belangrijkste kenmerken per subsidieoproep.

ZonMw Startimpuls

Startende regionale samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen voor het tot stand brengen van deze samenwerking. Dit kan door de partijen zelf worden uitgevoerd of met behulp van een externe partij.

 • Een samenwerkingsverband bestaat in ieder geval uit burger/patiënt-vertegenwoordiging, een zorg- of welzijnsaanbieder en een financier (gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor).
 • De maximale subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale projectkosten tot een maximum van € 37.500,-.
 • Projecten hebben een looptijd van maximaal 12 maanden.
 • De deadline voor indiening is op 14 mei 2019. Bij voldoende beschikbaar budget wordt de regeling in september 2019 nogmaals opengesteld.

ZonMw Uitvoeringsimpuls

Bestaande regionale samenwerkingsverbanden kunnen daarnaast subsidie aanvragen voor de uitvoering van concrete samenwerkingsactiviteiten om het netwerk verder te ontwikkelen.

 • Deze subsidie kan uitsluitend aangevraagd worden als vervolg op de Startimpuls.
 • Aanvragen kunnen in het najaar van 2019 worden ingediend.

ZonMw Regioimpuls

Reeds bestaande, goed samenwerkende regionale samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen, voor de doorontwikkeling van het netwerk.

 • Deze activiteiten kunnen door de partijen zelf worden uitgevoerd of met behulp van een externe partij.
 • Een samenwerkingsverband bestaat in ieder geval uit burger/patiënt-vertegenwoordiging, een zorg- of welzijnsaanbieder en een financier (gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor).
 • De maximale subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale projectkosten tot een maximum van € 75.000,-.
 • Projecten hebben een looptijd van maximaal 24 maanden.
 • De deadline voor indiening is op 14 mei 2019. Bij voldoende beschikbaar budget wordt de regeling in september 2019 nogmaals opengesteld.

ZonMw Vouchers

Tot slot kan er een voucher worden aangevraagd voor het in kaart brengen en ontwikkelen van een gedeeld regionaal beeld van de sociale- en gezondheidssituatie en behoeften in een specifieke regio.

 • Subsidie in de vorm van vouchers is vanaf mei 2019 beschikbaar.

Meer informatie?

Wilt u aanspraak maken op een of meer van de subsidieoproepen binnen het programma JZOJP of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Of ziet u kansen binnen uw netwerk? Neem gerust contact met ons op! Onze specialisten informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Onze specialisten staan u graag te woord.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00