Subsidie pilots klimaatadaptatie voor overheden en regio’s

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stimuleert koplopers in de klimaatadaptatie middels de subsidieregeling Pilots uitvoeringsprojecten. Gemeenten, overheden en regio’s die inzicht hebben in de klimaatadaptatieopgaven en daarvoor al beleid hebben liggen, of waar sprake is van urgente problematiek komen in aanmerking voor subsidie. Bij klimaatadaptatie pilots kan gedacht worden aan:

  • de toepassing van innovatieve maatregelen en technieken
  • het realiseren van samenwerkingsprocessen
  • het integreren van burgerparticipatie (bewustwording, omgevingsmanagement)
  • het vormgeven van een integrale aanpak met andere opgave(n) en thema’s (energietransitie, woningbouw, landbouw, natuur)

In een pilot moeten minimaal twee lokale of regionale overheden (gemeente, waterschap, provincie) betrokken zijn. Samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven of internationale samenwerking wordt extra gewaardeerd.

Voorwaarden subsidieregeling

Het Rijk draagt maximaal 50% per pilot bij met een maximum van € 1,5 miljoen per project. Aanvragen moeten voor 15 november ingediend zijn. De uitvoering van de pilot kan begin 2020 starten en is uiterlijk de tweede helft van 2021 afgerond.

Hezelburcht adviseert

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Wij adviseren en ondersteunen u graag bij het schrijven van een kansrijke subsidieaanvraag. Neem contact op, onze specialisten staan u graag te woord.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

gerelateerd

contact

Meer weten over de regeling Pilots uitvoeringsprojecten? Neem contact op, onze specialisten adviseren u graag!

Spar met een specialist

& ontdek de mogelijkheden!

?

Laat uw gegevens achter

Of bel direct naar: 088 495 20 00