CCUS en Waterstof | subsidies Topsector Energie

Op 16 maart kondigden wij aan dat er vanaf 3 april 2018 diverse calls open binnen de programmalijnen van de Topsector Energie met een budget van € 130 miljoen. De laatste programmalijnen zijn ondertussen ook bekendgemaakt. De Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCS of CCUS) en Waterstof call 2018 is gepubliceerd. Deze subsidies zijn zeer interessant voor experimentele (pilot) ontwikkelingsprojecten gericht op CO2-reductie.

CCUS voor experimentele ontwikkelingsprojecten

De Europese en Nederlandse overheid is het unaniem eens over het feit dat de CO2-emissies vergaand moeten worden gereduceerd om de opwarming van de aarde te beperken. Ook in het recentelijk verschenen rapport Routekaart 2050 “Chemistry for Climate” door de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is CCS aangewezen als één van de belangrijkste pijlers om CO2-emissies te verminderen. De subsidie stimuleert dit door projecten te financieren die de in ontstane CO2 binnen de productielijn opvangen, opslaan en/of toepassen in het vervolg van het productieproces. Het hergebruik en slim inzetten van de ontstane CO2 leidt immers tot een aanzienlijke CO2-reductie.

CCUS call 2018 | centrale doelstellingen

Het subsidieprogramma heeft tot doel om zowel de voorbereiding als realisatie van CCUS pilotprojecten te stimuleren. Dergelijke projecten stimuleren de technische ontwikkeling in de industrie en helpen de overheden bij verduurzaming. De volgende doelstellingen staan centraal binnen de CCUS call 2018:

  • Inzicht krijgen in de operationele parameters en bedrijfsmatige aspecten van CCUS in (bestaande) industrie processen;
  • Inzicht krijgen in de businesscases van CCUS projecten;
  • Inzicht krijgen in barrières die de grootschalige uitrol van CCUS verhinderen (technische knelpunten, maar ook wet- en regelgeving, publieke opinie, etc);
  • Het delen van ‘best practices”, o.a. ter ondersteuning voor het opstellen van nieuw beleid;
  • Een eerste stap zetten in de opschaling en het op grotere schaal toepassen van de technologie.

In principe komen alle pilotprojecten in aanmerking die nieuwe technologieën demonstreren in de gehele of onderdelen van een CCUS-keten. Daarbij heeft RVO (subsidieverstrekker) wel een aantal nuances in de beschrijving van de mogelijke projectdefinities aangebracht. Zo komen op het gebied van Storage projecten, die als doel hebben om CO2 op te slaan op land, niet in aanmerking. Projecten die zich richten op het transport, comprimeren of vervloeien van CO2 voor hergebruik of andere nuttige toepassingen vallen echter wel binnen de scope. Een tweede kanttekening hierbij is dat RVO voor deze toepassing een voorkeur heeft uitgesproken voor het gebruik van biogene CO2 (afkomstig uit verbranding van biomassa of biobased brandstoffen). Op het gebied van Utilisatie denkt men meestal aan de synthese van methaan of methanol, maar het is interessant om te vermelden dat ook levering van CO2 aan de glastuinbouw binnen de project definitie bevalt. Wij informeren u graag over de kansrijkheid van uw project en de matching met de projectdefinities.

Openstelling & doelgroep CCUS subsidie

CCUS subsidie loopt op tot € 1 miljoen per project en is toegankelijk voor samenwerkingsprojecten bestaande uit minimaal één bedrijf. Aangezien projecten worden beoordeeld op basis van binnenkomst is een tijdige voorbereiding noodzakelijk! De call opent op 3 april en sluit op 25 september 2018.

Accelerating CCS Technologies (ACT)

Als u actief bent op het gebied van het ontwikkelen van CCUS-oplossingen in samenwerking met internationale partners, is tevens het ACT programma goed om in de gaten te houden. In juni 2018 verwachten wij dat de inhoud van de calls gepubliceerd wordt. De deadline wordt verwacht in september 2018. Wij houden u graag op de hoogte hiervan

Waterstof programmalijn voor pilots

Waterstofoplossingen dragen bij aan de transitie naar een klimaatneutraal energie- en grondstoffensysteem en een lagere CO2-uitstoot. De Subsidie Waterstof binnen Topsector Energie ondersteunt pilotprojecten die zich richten op de productie van duurzame waterstof, de opslag, het transport en de distributie van waterstof en de toepassing van waterstof. Heeft u een samenwerkingsproject gericht op waterstof? Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen en hoge temperatuurwarmte, nul-emissie wegverkeer of flexibiliteit en energieopslag? Hezelburcht onderzoekt graag samen met u de kansrijkheid van uw project binnen de subsidieregeling Waterstof.

Openstelling & doelgroep Subsidie Waterstof

Wilt u beroep doen op de subsidieregeling? Houd er rekening mee dat een samenwerkingsverband bestaat uit ten minste één bedrijf. Voor de subsidieregeling geldt een maximale subsidiebijdrage van € 1 miljoen per project. Beoordeling vindt plaats volgens het principe: ‘wie het eerst komst, wie het eerst maalt’. De call opent op 3 april en sluit op 25 september 2018.

Neem tijdig contact op met onze specialisten voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking! Graag informeren zij u over de kansrijkheid van uw project en de mogelijkheden!

Neem contact op voor een kennismaking!

Topsector Energie (TSE) subsidies
Gerelateerde subsidie Topsector Energie (TSE) subsidies
Vanuit de Topsector Energie (TSE) zijn er jaarlijks diverse subsidiemogelijkheden voor onder andere ...Lees verder

contact

Heeft u vragen over de subsidieregelingen CCUS en Waterstof? Of wilt u graag meer weten over subsidies in het algemeen? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00