SLIM-regeling 2020 is geëvalueerd: overwegend positief

In 2020 vonden de eerste rondes van de SLIM-regeling plaats. Een goed moment om terug te blikken op hoe deze zijn verlopen en ervaren. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is de subsidieregeling geëvalueerd. In deze evaluatie is het aanvraag- en beoordelingsproces van de regeling onder de loep genomen. Hoewel deze als overwegend positief wordt ervaren, zijn er ook nog genoeg punten voor verbetering. We lichten deze en andere bevindingen voor u toe.

Neem contact op voor meer informatie over de SLIM
Of bel direct naar: 088 495 20 00

SLIM 2020: een overzicht van de eerste ronde

In totaal zijn er in de eerste ronde van afgelopen jaar 2.294 aanvragen ingediend, waarvan 2.113 door mkb-bedrijven, 17 door grote bedrijven en 164 door samenwerkingsverbanden. Hieronder ziet u een overzicht van het aantal toegekende en niet toegekende aanvragen:

  Niet toegekend Toegekend Totaal
Mkb 1.440 (68%) 673 (32%) 2.113
Grote bedrijven 7 (41%) 10 (59%) 17
Samenwerkingsverbanden 91 (55%) 73 (45%) 164
1.538 756 2.294

Ook is er gekeken naar de activiteiten waarvoor de meeste aanvragen zijn ingediend. Hieruit blijkt dat van de vier soorten activiteiten waarvoor een aanvraag ingediend kon worden, activiteit C: ontwikkelen en implementeren van nieuwe methodes het meest aangevraagd is (614). Gevolgd door activiteit A: bedrijfsdoorlichting (508) en activiteit B: loopbaan- of ontwikkeladvies (424). Activiteit D: praktijkleerplaatsen werd met 42 aanvragen maar relatief weinig aangevraagd.

  Mkb Grote bedrijven Samenwerkings-verbanden Totaal
Activiteit A: bedrijfsdoorlichting 444 (32%) 6 (29%) 58 (32%) 508 (32%)
Activiteit B: loopbaan- of ontwikkeladvies 382 (28%) 3 (14%) 39 (21%) 424 (27%)
Activiteit C: ontwikkelen en implementeren nieuwe methodes 532 (38%) 10 (48%) 72 (39%) 614 (39%)
Activiteit D: praktijkleerplaatsen 25 (2%) 2 (10%) 15 (8%) 42 (3%)

Bevindingen procesevaluatie SLIM 2020

Het aanvraag- en beoordelingsproces is geëvalueerd: deze worden als overwegend positief gewaardeerd. Desondanks zijn er enkele aspecten die aangrijpingspunten voor verbetering zijn.

Loting roept vraagtekens op

De loting is voor een groot deel van de aanvragers niet duidelijk, mede door de lage kans op inloting (toekenning) in combinatie met de aanvraag die door diverse aanvragers als belastend (wat betreft tijd en energie) wordt ervaren. Geopperd wordt om de aanvraag op te splitsen in twee stappen, waarbij in de eerste stap de globale plannen ingediend kunnen worden, opgevolgd door een loting. De ingelote projecten gaan vervolgens door naar stap twee waar zij een volledig plan kunnen indienen. Een andere suggestie is om niet behandelde aanvragen in een volgende aanvraagronde voorrang te geven.

Op 30 juni 2021 sloot het tweede aanvraagtijdvak voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven. Voor deze ronde is besloten om geen loting te houden, maar de aanvragen te beoordelen op volledigheid en inhoud. Of de aankomende ronde van 1 tot en met 30 september ook zonder loting zal plaatsvinden is nog onbekend.

Aanvraagprocedure mag versimpeld worden

Ook wordt er aangegeven om, daar waar mogelijk, de aanvraagprocedure te versimpelen. Deze wordt door een relatief grote groep aanvragers als lastig of bureaucratisch ervaren. Enerzijds gaat het om procedurele aspecten en anderzijds om onduidelijkheid over de subsidiabele kosten en kostenspecificatie.

SLIM subsidie aanvragen

Of de evaluatie ook aanleiding genoeg is om de aanvraagprocedure aan te passen, moet blijken. Wel is het zeker dat vanaf september 2021 de tweede ronde van de SLIM open gaat. Onze specialisten ondersteunen u graag bij het aanvragen van de SLIM-regeling: vanaf de kennismaking tot toekenning. Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek over de mogelijkheden van de SLIM voor uw organisatie!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM subsidie)
Gerelateerde subsidie Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM subsidie)
Gaat u als mkb’er investeren in de leercurve en ontwikkeling van medewerkers? Of bent u als gr...Lees verder

contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over de SLIM-regeling!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00