SectorplanPlus voor opleiden zorgmedewerkers

In november 2017 is vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een vervolg gekomen op de subsidieregeling Sectorplannen voor werkgevers in de zorg- en welzijnssector. SectorplanPlus richt zich grotendeels op de verpleeghuiszorg, maar er is ook budget beschikbaar voor de overige sectoren binnen Zorg & Welzijn. Het betreft een meerjarige subsidie die tot doel heeft een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen zorgorganisaties.

Subsidiabele activiteiten

De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals die in zorggebonden (direct cliëntgebonden) functies werkzaam zijn. In aanvulling op de cliëntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders gesubsidieerd.

  • Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo BBL / hbo duaal | De subsidie vergoedt de verletkosten tot een maximum van € 5.000,-.
  • Training en opleiding: categorie lang | Voor een traject van minimaal 16 dagen. De subsidie bedraagt maximaal € 2.000,-.
  • Training en ontwikkeling: categorie middellang | Voor een traject van minimaal 5 tot maximaal 15 dagen. De subsidie bedraagt maximaal € 750,-.
  • Training en ontwikkeling: categorie kortdurend | Voor een traject van maximaal 4 dagen. De subsidie bedraagt maximaal € 250,-.

Budget en openstelling

De subsidieregeling loopt van 2017 tot en met 2021. Het subsidiebudget wordt via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tijdvakken weggezet. Het totale budget bedraagt € 320 miljoen, waarvan € 260 miljoen bestemd is voor de verpleeghuissector. De overige € 60 miljoen heeft VWS gereserveerd voor opleidingstrajecten binnen de overige sectoren in Zorg en Welzijn. Met de regeling ondersteunt de overheid plusminus 170.000 professionals.

Aanvragen tweede tijdvak?

Wilt u beroep doen op subsidie vanuit SectorplanPlus? Van 1 mei 2018 tot en met 15 juni 2018 is het tweede tijdvak geopend.  U kunt een aanvraag indienen bij de bij RegioPlus aangesloten werkgeversorganisatie in uw regio. Een aanvraag bestaat uit de organisatiegegevens en een opleidingsplan. Een opleidingsplan voor de verpleeghuiszorg moet goedgekeurd worden door het Zorgkantoor, voordat een aanvraag ingediend kan worden.

De uitvoeringsperiode voor opleidingstrajecten in dit tweede tijdvak loopt van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020. De opleidingstrajecten moeten starten tussen 1 mei 2018 en 31 december 2018.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Graag brengen wij voor u in kaart welke trajecten binnen uw organisatie voldoen aan de criteria en adviseren u over de mogelijkheden. Neem contact op of bel 088 495 20 00 voor een vrijblijvende kennismaking.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00