SDE+ najaar | Start tijdig & bepaal uw strategie

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is de afgelopen jaren zeer populair. Vanwege het grote belang voor een milieuvriendelijke maatschappij vanuit zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid, wordt de verduurzaming van het Nederlandse energiehuishouding flink gestimuleerd.

€ 6 miljard budget in najaarsronde 2017

Met een jaarbudget van € 12 miljard in 2017 is de SDE+ dé belangrijkste subsidie om de productie van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, te stimuleren.  Het budget in de najaarsronde van 2017 is € 6 miljard. Deze najaarsronde opent op 3 oktober en sluit op 26 oktober 2017. Ondanks dat het budget deze ronde vele malen hoger is dan voorgaande jaren, blijft een succesvolle SDE+ aanvraag niet vanzelfsprekend.

Bepaal uw strategie zorgvuldig

De SDE+ kenmerkt zich door een gefaseerde openstelling, waarbij het subsidiebedrag per fase toeneemt. Door in een latere fase in te dienen krijgt u meer subsidie, maar is het risico op budgetuitputting ook een stuk groter. Daarom is een strategische keuze voor een bepaalde fase van groot belang! Hezelburcht baseert de strategie op de budgetoverschrijding van voorgaande jaren, het moment van ingebruikname van de installatie en de benodigde SDE+ bijdrage om het project rendabel te maken.

Meer informatie? Bel ons: 088 495 20 00!

In de voorjaarsronde 2017 was er een opvallende trend gaande omtrent de indienstrategie. Marktpartijen besloten voor ‘safe’ te gaan en dienden een steeds scherper basisbedrag in. Het aantal aanvragen en het aangevraagde budget nam in fase 2 dan ook flink toe ten opzichte van de voorgaande najaarsronde 2016. In de najaarsronde van 2016 bleek een risicovolle strategie immers nadelig te werken. In de afgelopen SDE+ ronde (voorjaarssronde van 2017) bleek een risicovolle strategie (indiening in fase 3) juist voordelig te werken!

Verloop SDE+ voorjaarsronde 2017

Uit de ontvangen SDE+ beschikkingen van de voorjaarsronde 2017 blijkt immers dat het SDE+ budget pas diep in fase 3 is overschreden. Mogelijk is het budget zelfs helemaal niet uitgeput. Dit is opvallend, aangezien er op basis van de aangevraagde subsidie sprake was van een budgetoverschrijding van € 1,1 miljard. De trendverschuiving is deels te verklaren door de beperkte budgettoekenning aan de categorie “biomassa bij- en meestook”. Ondanks dat bekend was dat subsidie voor deze categorie zou verdwijnen, is het opvallend dat projecten tegen een royaal basisbedrag van € 12ct,- worden toegekend. Deze trendverschuiving onderstreept het belang van een goede indienstrategie voor uw SDE+ aanvraag.

Meer informatie of tips?

Wilt u beroep doen op de SDE+ najaarsronde van begin oktober? Zorg dat u tijdig begint met het voorbereiden van de aanvraag. Hezelburcht helpt u graag met het uitzetten van een succesvolle SDE+ strategie. Wilt u zelf SDE+ subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op of bel 088 495 20 00!

Contact

contact

Wilt u meer te weten komen over SDE+? Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00