SDE+ najaarsopenstelling 2018 bekend

De najaarsopenstelling van de populaire Stimuleringsregeling Duurzame Energieopwekking (SDE+) is bekend! U kunt beroep doen op subsidie van 2 oktober tot 8 november 2018. Er is volop budget beschikbaar om ZonPv en andere vormen van hernieuwbare energie rendabel te maken!

Meer informatie? Bel ons: 088 495 20 00!

SDE+ najaar 2018 | € 6 miljard beschikbaar

Met de populaire subsidieregeling stimuleert de overheid met een budget van € 6 miljard investeringen in duurzame energieproductie. Zowel ondernemers, instellingen als overheden kunnen beroep doen op subsidie.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

  • Voor zonPV wordt er vanaf 2018 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoerd en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt. Voor beiden wordt een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs vastgesteld. Met deze wijziging wordt het interessanter om duurzaam opgewerkte elektriciteit op het elektriciteitsnet aan te bieden, dan om de opgewekte groene energie zelf te gebruiken.
  • In lijn met onze verwachting, is het basisbedrag voor ZonPv ten opzichte van de vorige openstelling afgenomen. Dit betekent niet dat het investeren in ZonPv minder interessant en rendabel is. De subsidiebijdrage is weliswaar iets lager, maar er is ook sprake van een dalende kostprijs voor de aanschaf van zonnepanelen.  Het basisbedrag voor installaties met een vermogen minder dan 1 MWp bedraagt € 0,106/kWh. Voor installaties met een vermogen van meer dan 1 MWp is het basisbedrag € 0,099/kWh.

Maak uw investering dit jaar nog rendabel

Overweegt u om te investeren in hernieuwbare energie zoals zonnepanelen? Met de stimuleringsregeling halveert u de terugverdientijd! Aangezien de SDE+ regeling in verschillende fases opent, waarbij de vergoeding per fase toeneemt, is het belangrijk de juiste strategie te kiezen. De vergoeding wordt naarmate u langer wacht hoger, maar de kans dat het budget wordt overschreden neemt hierdoor toe. Wat is slim met het oog op uw investering?

Er is een duidelijke trend gaande. De subsidiebijdrage neemt jaarlijks af, maar ook de prijs van de groene energie daalt. De SDE+ subsidiebijdrage daalt met kleine stapjes; de prijs van groene energie daalt lineair. Aan het einde van ieder jaar moet er dan ook gekeken worden naar of de prijs van de energie niet te laag is ten opzichte van subsidiebijdrage vanuit de SDE+. Het is hierbij dus ontzettend belangrijk om strategisch SDE+ subsidie aan te vragen. Strategie is essentieel om het meeste uit uw investering te halen. Wanneer investeer je in zonnepanelen? Binnen welke fase vraag je subsidie aan? Allemaal vragen waar u rekening mee moet houden om optimaal gebruik te kunnen maken van de SDE+. - Bob Dubbeldam, MSc, Consultant Duurzaamheid, Energie en Milieu

Ontdek de mogelijkheden!

Contact

Bent u benieuwd naar de SDE+ mogelijkheden voor uw investering? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of meer informatie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00