SDE+ najaarsopenstelling 2017 aangekondigd

Gisteren zijn in een kamerbrief de details en openstellingsdata bekendgemaakt over de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Het lijkt erop dat de subsidiebijdrage voor zonnepanelen zijn hoogste punt heeft bereikt. Wilt u uw investering in zonnepanelen rendabel maken? Grijp dan snel uw kans en doe beroep op de SDE+!

Najaarsopenstelling SDE+ 2017

Van 3 oktober tot en met 26 oktober kunnen zowel bedrijven, kennisinstellingen als overheden weer een beroep doen op de SDE+. Met het budget van € 6 miljard zijn er weer diverse kansen om investeringen in hernieuwbare energie rendabel te maken. Demissionair minister Kamp maakte in de kamerbrief enkele wijzigingen bekend die met name invloed hebben op de SDE+ categorie ‘zon-PV’.

Wat verandert er voor u?

Ten opzichte van de voorjaarsronde van de SDE+, zijn er een aantal wijzigingen aangekondigd voor de aankomende najaarsronde.

  • Allereerst wordt het maximale subsidiebedrag voor zon-PV verlaagd ten opzichte van de voorgaande rondes. Naar verwachting wordt dit basisbedrag in 2018 nog verder naar beneden bijgesteld. Bent u van plan om te investeren in hernieuwbare energie? Een indiening in de komende najaarsronde wordt sterk aangeraden.
  • Daarnaast wordt de ingebruikname-termijn voor kleinschalig zon-PV verkort van drie naar anderhalf jaar na beschikkingsdatum. Dit betekent voor u dat projecten voortaan sneller gerealiseerd moeten worden. Houd hier rekening mee.
  • Tot slot vinden er wijzigingen plaats binnen de categorieën waarvoor SDE+ subsidie beschikbaar is. Zo sluit de categorie ‘bij- en meestook’ van biomassa volledig. Voordelig is dat er hierdoor meer budget beschikbaar komt voor de overige SDE+ categorieën.

SDE+ subsidie aanvragen? Start tijdig!

Om er zeker van te zijn dat u geen gelden misloopt neemt Hezelburcht het gehele aanvraagtraject graag voor u uit handen. Dit traject start met een intakegesprek waarbij we uw investeringsplannen bespreken en eindigt bij de eerste uitkering van SDE+ gelden. In de tussentijd bereiden wij uw aanvraag zorgvuldig voor, waarbij we de opbrengsten bij verschillende scenario’s voor u inzichtelijk maken. Bij een positieve toekenning regelt Hezelburcht de inschrijving van de installatie bij de betreffende instanties.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer te weten komen over SDE+? Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00