Ruim € 13,9 miljard aan SDE++ subsidie aangevraagd

De SDE++ ronde van 2022 is gesloten! Van 28 juni tot en met 6 oktober 2022 konden ondernemers en nonprofits subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de emissiereductiedoelstellingen. Er is voor ongeveer € 13,9 miljard aan subsidie aangevraagd, dit terwijl er een budget van € 13 miljard.

Welke projecten krijgen SDE++ subsidie?

CCS en CCU

Het grootste deel van het budget, ruim € 7,1 miljard, gaat naar projecten voor CO2-afvang en -opslag (CCS). Daarnaast gaat ook een groot deel naar CO2-afvang en -gebruik (CCU) voor in de glastuinbouw (ongeveer € 600 miljoen). Hieronder vallen ook projecten waarvoor in 2021 subsidie is aangevraagd, maar waarvoor geen subsidie is verleend door intrekking of afwijzing.

Geothermie

Ook gaat een deel van het budget, circa € 2,5 miljard, naar geothermieprojecten (hernieuwbare warmte en CO2-warmte inclusief warmtepomp). Een aanzienlijk deel is voor geothermie voor stadsverwarming. Hier vallen projecten onder waarvoor opnieuw SDE++ subsidie is aangevraagd. Deze kwamen namelijk in de knel met hun realisatietermijn.

Zon-PV

Het aantal aanvragen voor zon-PV is aanzienlijk minder geworden. Ten opzichte van 2021 is het aangevraagde budget gehalveerd. Deze halvering heeft onder andere te maken met netcongestie in een groter deel van Nederland. Of wel, de vraag naar zonne-energie is groter dan het aanbod. In deze gebieden van Nederland krijgt een subsidieaanvrager dan geen transportindicatie van de netbeheerder. Dit is een vereiste om een subsidiebeschikking te kunnen krijgen.

Ook waren aanvragers voor zon-op-dak voor het eerst verplicht een verklaring van een constructeur over de dakconstructie aan te leveren. Deze was vereist om zo de realisatiekans te vergroten. Tot slot wachten aanvragers mogelijk tot een latere subsidieronde in verband met hogere kosten.

Grote interesse in de SDE++ subsidie

Er is vanuit de markt een grote interesse getoond in het aanvragen van SDE++ subsidie. Een goed verloop van de openstellingsronde, aldus minister Jetten van Klimaat en Energie. Aanvragen worden op het moment nog door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld. Voor aanvragen binnen hernieuwbare elektriciteit, CCS en geavanceerde hernieuwbare brandstoffen is er goed nieuws: de productieplafonds zijn niet bereikt, dus er hoeven om die reden geen aanvragen worden afgewezen. Bekijk in de onderstaande tabel het gehele overzicht van aanvragen voor de SDE++ in 2022:

CategorieAantalBudgetclaim (€ mln)Vermogen (MW)CO2-reductie per jaarGemiddelde subsidie-intensiteit (€/tCO2)
Hernieuwbare elektriciteit2.0521.2622.3440,24113
Zon-PV op dak1.9447471.2750,1265
Zon-PV op veld773879550,09160
Windenergie11108750,03156
Zon-PV op water2020380,00168
Hernieuwbare warmte en WKK1162.0835080,89150
Geothermie141.3492710,58141
Biomassa warmte en WKK987262250,30171
Zonthermie35100,00207
Compostering1320,0062
Hernieuwbaar gas425611230,19210
Biomassa gas425611230,19210
CO2-arme warmte622.0714780,64196
Geothermie81.1611520,34211
Elektrische boiler166092310,21164
Aquathermie5143330,03284
Restwarmte798340,03178
Industriële warmtepomp2660290,02165
CO2-arme productie247.890423,41137
CO2-afvang en -opslag107.1253,13135
CO2-afvang en -gebruik115840,24137
Waterstofproductie uit elektrolyse3180420,04291
Eindtotaal2.29613.8675,37147

Wat kunt u in 2023 verwachten?

Er wordt momenteel gewerkt aan de openstellingsronde van de SDE++ in 2023. Idealiter wil minister Jetten deze ronde geheel voor de zomer van 2023 laten plaatsvinden. Er wordt getoetst of dit haalbaar is. Een andere mogelijkheid is dat de ronde in de zomer open gaat en na de zomer sluit. Meer duidelijkheid over de invulling van deze ronde volgt begin 2023.

Wilt u nu alvast met een specialist sparren over mogelijkheden van SDE++ in 2023? Plan een vrijblijvende kennismaking! Zij toetsen graag of uw project in aanmerking komt voor deze of andere subsidiekansen.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u graag sparren met een specialist over de subsidiekansen van de SDE++? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00