Investeert u in het bouwen, innoveren of slopen van huurwoningen?

Regeling Vermindering Verhuurderheffing

Gaat u als zorginstelling investeren in huurwoningen voor uw cliënten? Indien u als zorginstelling de belastingplichtige verhuurder bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een fiscale korting vanuit de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). De regeling geeft heffingskorting in het geval van de (ver)bouw van woningen, de sloop van woningen in krimpgebieden of het transformeren van vastgoed naar een woonfunctie.

Het wordt met deze korting op de verhuurderheffing dan ook interessanter voor zorginstellingen om te investeren in het bouwen of verbouwen van nieuwe woonruimte voor zorgbehoevenden. Denk aan begeleid wonen voor verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Voorwaarden en werking RVV

  • U bent belastingplichtig voor de verhuurderheffing.
  • De investering heeft betrekking op huurwoningen met een huurprijs die niet hoger is dan de liberalisatiegrens.
  • De hoogte van de vermindering op de verhuurderheffing en de indientermijn zijn afhankelijk van zowel de hoogte van de investering als de locatie van de huurwoningen.

Investeringscategorieën Vermindering Verhuurderheffing

  • Verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten: voor investeringen in het gehele land.
  • Sloop van huurwoningen: voor investeringen in Rotterdam Zuid en de krimpgebieden.
  • Samenvoeging van huurwoningen: voor investeringen in Rotterdam Zuid en de krimpgebieden.
  • Bouw van huurwoningen hoger/gelijk 1e aftoppingsgrens: voor investeringen in het gehele land.
  • Bouw van huurwoningen lager dan de 1e aftoppingsgrens: voor investeringen in het gehele land.
  • Grootschalige verbouw: voor investeringen in Rotterdam Zuid.
  • Kleinschalige verbouw: voor investeringen in Rotterdam Zuid.

Honderden miljoenen beschikbaar tot en met 2021

Het ministerie stelt tot en met 2021 in totaal € 698,5 miljoen heffingsvermindering beschikbaar. De compensatie bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar. Afhankelijk van de investeringscategorie, kunt u aanvragen indienen tot en met 2019 dan wel 2021.

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00