Projectideeën voor de Health Holland mkb R&D call kunt u tot 15 mei indienen

Bent u een innovatief werkzame mkb’er binnen het Life Sciences & Health domein? Dan is er goed nieuws. Topsector Life Sciences & Health (Health Holland) publiceert in 2023 een mkb R&D call ter verbetering van de huidige publiek-private samenwerkingsregeling (PPS). Binnen deze call wordt er een budget beschikbaar gesteld van € 3,3 miljoen, waarvan
€ 2,4 miljoen beschikbaar is voor het mkb.

Wat betekent de mkb R&D call voor u als ondernemer?

In de pilot van deze R&D call kunt u als mkb’er onder bepaalde voorwaarden subsidie ontvangen voor het aanstellen van een nieuwe of bestaande R&D-medewerker op een PPS-project dat industrieel onderzoek uitvoert. U verhoogt op deze manier de R&D-capaciteit van uw bedrijf, waardoor u meer menskracht en middelen heeft om kennis en innovaties sneller en beter om te zetten in producten of diensten. In tegenstelling tot de bestaande PPS-gelden die voornamelijk worden toegekend aan kennisinstellingen, is binnen deze call het mkb in de lead en komt er meer focus op kennistoepassing in plaats van kennisontwikkeling.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie biedt u een maximum van 50% van de totale kosten tot een bedrag van € 150.000,- PPS-toeslag per jaar. Van het totaalbudget van € 3,3 miljoen is € 2,4 miljoen bedoeld is voor alle mkb’ers binnen Nederland. De doorlooptijd van een project is twee jaar voor startups en klein mkb. Voor middelgroot mkb is dit vier jaar.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

De eerste deadline voor het indienen van uw vooraanmelding is 15 mei 2023 om 17:00 uur. De deadline voor uw uitgewerkte aanvraag is 19 september 2023 om 17:00 uur. Iedere aanvraag moet tenminste voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het onderzoek draagt substantieel bij aan de realisatie van de missies en de strategie hiertoe
  opgetekend in de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 van de Topsector LSH;
 • Het onderzoek is van kwalitatief hoog niveau;
 • Het consortium bestaat uit tenminste één onderneming met winstoogmerk en één
  onderzoeksorganisatie;
 • Het project omvat enkel industrieel onderzoek;
 • Het project wordt uitgevoerd voor gezamenlijke rekening en risico en alle consortium partners
  dragen inhoudelijk bij aan het project;
 • De hoofdaanvrager is een MKB-onderneming en is in Nederland gevestigd;
 • Het project duurt maximaal 2 jaar voor micro- en klein MKB en maximaal 4 jaar voor middelgroot MKB;
 • Per projectjaar mag het MKB aanspraak maken op maximaal € 150.000 PPS-toeslag;
 • Per project mogen de onderzoeksorganisaties aanspraak maken op maximaal € 150.000 PPS-toeslag;
 • De PPS-toeslag wordt ingezet om één bestaand of nieuw R&D FTE te financieren.

Ontdek of u in aanmerking komt voor de mkb R&D call van Health Holland

Bent u geïnteresseerd in de mkb R&D call of heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of neem contact op via info@hezelburcht.com of 088 495 20 00 . Onze specialisten staan u graag te woord.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Neem voor vrijblijvend advies contact op met onze Life Sciences & Health specialisten.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00