Prinsjesdag 2020 | Gemeenten, Woonomgeving & Subsidies

Het kabinet heeft op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: ‘We investeren ons de crisis uit’. Wat zijn de gevolgen voor gemeenten en woonomgeving?

Duurzaam bouwen is bijvoorbeeld een belangrijk thema, maar ook veiligheid, infrastructuur of andere aspecten binnen de stedelijke omgeving. Benieuwd naar de nieuwe plannen? Het subsidie- en financieringsnieuws in het kader van gemeenten en woonomgeving uit de Miljoenennota en Rijksbegroting van 2021:

Verhoging budget van € 6 miljoen voor Tel mee met Taal in 2021

In 2021 wordt het budget voor de subsidieregeling Tel mee met Taal verhoogd met € 6 miljoen. Het totale budget is hiermee € 21 miljoen. Het programma maakt onderdeel uit van het actieplan laaggeletterdheid en is bedoeld voor onder andere gemeenten, aanbieders van cursussen, werkgevers, bibliotheken en maatschappelijke organisaties om laaggeletterden te herkennen, door te verwijzen en te scholen.

Extra impuls gebouwde omgeving en natuur

Om problemen met woningbouwtekorten op te lossen, om de stikstofcrisis en PFAS het hoofd te kunnen bieden én om de corona-effecten te minimaliseren, investeert het kabinet zeer stevig in de gebouwde omgeving en natuur: in totaal komt er € 5 miljard beschikbaar voor de beperking van de stikstofneerslag en het herstel van natuur. Dit budget wordt deels via projectsubsidies weggezet. Dit budget is onderverdeeld in andere deelbudgetten.

Voor de Woningbouwimpuls, een programma waarmee gemeenten hun onrendabele top bij gebiedsontwikkeling gericht op woningbouw kunnen subsidiëren, wordt een extra bedrag van € 50 miljoen uitgetrokken. Dit betekent voor 2021 een totale impuls voor woningbouw van € 295 miljoen.

Daarnaast komt er € 70 miljoen beschikbaar voor maatschappelijk vastgoed om door te kunnen bouwen tijdens de coronacrisis.

Dempen effecten coronacrisis door investeringen naar voren te halen & compensatie lokale overheden

Het kabinet haalt vanwege vraaguitval door de coronacrisis rijksinvesteringen naar voren. Dit geeft te meer aan dat het kabinet duurzaam blijft investeren om de economie, en in dit kader vooral de bouwnijverheid, te ondersteunen. Het budget van € 1,5 miljard wordt vooral via opdrachten ingezet. Ook projectsubsidies zullen waarschijnlijk als instrument worden gebruikt. De focus ligt op onderhoudswerkzaamheden aan:

  • spoor en (water)wegen;
  • fietsinfrastructuur;
  • versnelling van de woningbouwimpuls;
  • verduurzaming van Rijksvastgoed.

Voor lokale overheden die minder parkeer- en toeristenbelastinginkomsten realiseerden vanwege de coronacrisis, vindt een compensatie plaats van € 225 miljoen.

RVV Verduurzaming gaat in 2021 al van start 

Om de verduurzaming van huurwoningen te versnellen zal de RVV Verduurzaming niet per 1 januari 2022, maar al in 2021 opnieuw worden opengesteld. Voor de openstelling van 2021 wordt € 150 miljoen gereserveerd; naar verwachting zal de regeling per 1 januari 2021 opengaan.

Ten opzichte van de RVV Verduurzaming 2019 zal er binnen de regeling het een en ander veranderen. Zoals al langer bekend zal de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, de NTA8800, per 1 januari 2021 in werking treden. Dit zal een direct effect hebben op de uitvoering van de RVV Verduurzaming. Concrete informatie over hoe de RVV Verduurzaming nieuwe stijl de minimaal benodigde energetische verbetering en de minimum energieprestatie na renovatie zal definiëren volgt in het najaar.

De uiterste realisatietermijnen voor projecten die reeds een voorlopige investeringsverklaring RVV hebben worden verlengd, om vertraging als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Sociaal domein | extra middelen voor kwetsbare groepen

Er worden extra middelen ingezet om kwetsbare doelgroepen in het land te ondersteunen. Zo komt er € 39 miljoen beschikbaar voor veilig thuis wonen, € 16 miljoen voor vrouwenopvang en € 200 miljoen voor de opvang van dak- en thuislozen. Daarnaast reserveert het kabinet extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand.

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) toegankelijk voor woningcorporaties

De nieuwe openstelling van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) zal ook voor woningcorporaties toegankelijk zijn. Deze regeling richt zich op het faciliteren van eenvoudige energiebesparende maatregelen die helpen het energiegebruik van huishoudens te verminderen (bijvoorbeeld door het optimaliseren van CV-installaties, radiatorfolie of LED lampen). Waar de openstelling van 2019 nog specifiek gericht was op gemeenten die een kleine bijdrage en ondersteuning wilden organiseren voor eigenaren van koopwoningen, zal de eerstvolgende openstelling ook toegankelijk zijn voor woningcorporaties die hun huurders op vergelijkbare wijze willen ondersteunen. Met een maximale subsidie van € 90 per woning zal wel goed naar de bijbehorende verantwoordingslast moeten worden gekeken. Nadere informatie over de voorwaarden en datum van openstelling volgt.

Postcoderoosregeling wordt vervangen

De huidige Postcoderoosregeling, waarmee leden van een Vereniging van Eigenaars (VvE’s) en energiecoöperaties een energiebelastingkorting op hun energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit kunnen krijgen, wordt per 2021 vervangen door een subsidieregeling. Of de regeling hiermee toegankelijker wordt voor VvE’s gelinkt aan woningcorporaties is nog even afwachten.

Versterking culturele en creatieve sector

Aan de culturele en creatieve sector wordt met een reservering uit het cultuurpakket een bedrag van € 414 miljoen overgeheveld naar gemeenten om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Een deel hiervan betreft een budget van € 60 miljoen als compensatie voor inkomstenderving vanwege de coronacrisis voor de lokaal-culturele infrastructuur.

Extra geld voor jeugdzorg gemeente

Het kabinet is gemeenten eerder al tegemoetgekomen voor de periode tot en met 2021 met extra budget. Dat is ter compensatie van de extra groei in de jeugdzorg en de nieuwe afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren. Deze periode van tegemoetkoming wordt verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over de bovenstaande ontwikkelingen? Bent u benieuwd wat voor impact de bekendmakingen in de Miljoenennota en Rijksbegrotingen heeft op uw gemeente of organisatie? Benader uw adviseur of neem contact met ons op via onderstaand formulier!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer informatie over een nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00