Prinsjesdag 2019 | Zorg, Welzijn, Maatschappij & Subsidies

Vandaag presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor 2020. De belangrijkste ontwikkelingen en focusgebieden staan in de Miljoenennota en Rijksbegroting 2020. Wat zijn de gevolgen hiervan op het subsidie- en financieringslandschap met betrekking tot Zorg, Welzijn & Maatschappij?

Kabinet presenteert plannen 2020 op gebied van Zorg, Welzijn & Maatschappij

De vraag voor de lange termijn is: hoe houden we de zorg goed en toegankelijk voor iedereen? Hoe zorgen we straks voor genoeg liefdevolle handen aan het bed en in de thuiszorg – de onmisbare mensen die dag en nacht beschikbaar zijn? En hoe passen we technische zorginnovaties op brede schaal toe?

In het regeerakkoord is daarnaast afgesproken om publieke voorzieningen sterker te maken, gericht op cultuur en maatschappij. Enkele aangekondigde maatregelen die terugkomen in de plannen zijn als volgt:

€ 3 miljard extra voor toekomstbestendige zorg

Voor de zorg wordt in 2020 in totaal € 88 miljard beschikbaar gesteld. Dat is ruim € 3 miljard meer dan het jaar ervoor. Het kabinet investeert hiermee in toekomstbestendige zorg.

  • € 1,9 miljard voor stijging van de lonen en de prijzen, waarvan ruim € 500 miljoen voor de ziekenhuizen is bestemd.
  • € 300 miljoen extra voor investeringen in de jeugdzorg. Budget word beschikbaar gesteld om knelpunten in de jeugdhulp op te lossen. Het is een tegemoetkoming richting gemeenten om het transformatiedoel van de decentralisaties te realiseren. In 2021 wordt er ook € 300 miljoen extra beschikbaar gesteld.
  • € 500 miljoen extra voor de kwaliteit van zorg en ouderen in verpleeghuizen Medewerkers krijgen meer tijd en ruimte om persoonlijke aandacht te geven aan bewoners in de verpleeghuiszorg.
  • € 50 miljoen extra voor onder andere het behoud van zorgprofessionals. Dit bedrag is aanvullend bovenop de eerder beschikbaar gestelde € 370 miljoen voor het aantrekken en opleiden van personeel in de zorg.

Nieuwe plannen voor toekomstbestendige zorg

Het kabinet komt voor de zomer van 2020 met nieuwe voorstellen om de zorg in de toekomst betaalbaar en organiseerbaar te houden. Ze gaan hierover in gesprek met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en patiënten. In de voorstellen wordt ingegaan op de manier waarop het zorgstelsel aan de toekomstige zorgvraag kan voldoen.

  • Samenwerking in de regio en een passend arbeidsmarktbeleid spelen hierbij een belangrijke rol.

€ 53 miljoen om mensen aan een baan te helpen

  • In 2020 en 2021 wordt er in totaal € 53 miljoen extra geld vrij gemaakt om de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Specifiek voor mensen met een beperking is er de aanpak ‘Het Breed Offensief’. De aanpak is gericht op het ondersteunen van mensen met een beperking bij het vinden van een baan. Daarnaast wordt het voor werkgevers eenvoudiger gemaakt om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden.

Structureel budget voor duurzame inzetbaarheid

Om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren komt er een structureel budget van € 10 miljoen per jaar. In welke vorm dit beschikbaar wordt gesteld is nog niet bekend.

Kennisprogramma ZonMw € 1,7 miljoen

ZonMw heeft een meerjarig kennisprogramma ‘Vakkundig aan het Werk’. In 2020 wordt er € 1,7 miljoen budget beschikbaar gesteld. Er wordt binnen dit programma een extra ronde georganiseerd om de re-integratie van vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer gendersensitief te maken. Het doel is hun afhankelijkheid van een uitkering en de armoede- en schuldenproblematiek te voorkomen en te verminderen.

€ 60 miljoen gereserveerd voor monumentenzorg

In 2020 stelt het Kabinet een budget van € 60 miljoen beschikbaar voor behoud en onderhoud van Nederlands erfgoed en monumenten. Hiermee wordt flink geïnvesteerd in het behoud van cultuur en erfgoed.

75 jaar bevrijding blijven vieren!

Om stil te staan bij de bevrijding van 75 jaar vrijheid stelt het kabinet € 15 miljoen extra ter beschikking voor het organiseren van een aantal (internationale) activiteiten in 2020.

Budget Praktijkleren 2020

Ook voor volgend jaar is er weer budget aangekondigd voor de subsidieregeling Praktijkleren. In totaal bedraagt het budget € 212,6 miljoen voor 2020. De subsidieregeling loopt tot 2023. In de Rijksbegroting is ook budget opgenomen voor 2024.

Tel mee met Taal: aanpak laaggeletterdheid

De subsidieregeling Tel mee met Taal is gericht op de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. Het ministerie van OCW stelt € 14,5 miljoen budget beschikbaar voor 2020 en € 16 miljoen in 2021.

€ 20 miljoen voor gemeente voor inburgeringsstelsel

In 2021 gaat er een nieuw inburgeringsstelsel in. De gemeente speelt een belangrijke rol bij het inburgeringsproces. In 2019 hebben gemeente al ervaring kunnen opdoen met nieuwe instrumenten en werkwijzen. In 2020 stelt het Kabinet hiervoor opnieuw budget beschikbaar aan gemeenten. De € 20 miljoen is onder andere voor de ondersteuning en begeleiding van de huidige groep inburgeraars.

€ 80 miljoen voor aanpak schuldenproblematiek

Met de brede schuldenaanpak zet het kabinet zich in om schuldenproblematiek te verminderen. Een campagne om schuldentaboe te doorbreken maakt onderdeel uit van deze aanpak. Er is € 80 miljoen beschikbaar gesteld voor het voorkomen van schulden en het bestrijden van armoede, waarbij specifiek gericht wordt op kinderarmoede. De middelen hebben als doel om te leiden tot een kwaliteitsverbetering van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid.

  • Van het budget wordt €13,4 miljoen als subsidie beschikbaar gesteld voor het armoede- en schuldenbeleid, waarvan € 12 miljoen specifiek voor kinderen.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen? Of bent u benieuwd wat voor impact het nieuws van vandaag heeft op uw organisatie? Benader gerust uw adviseur of neem contact met ons via de button!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Meer informatie over een nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

Of bel direct naar: 088 495 20 00