Prinsjesdag 2018 | Zorg, Kennis & Maatschappij

Vandaag presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor 2019. De belangrijkste ontwikkelingen en wat deze kosten, staan in het Belastingplan en de Miljoenennota 2019. Wat zijn de gevolgen hiervan op het subsidie- en financieringslandschap met betrekking tot zorg, kennis & maatschappij?

€ 5 miljard meer budget voor zorg in 2019

Het ministerie van VWS maakt vandaag bekend dat er in 2019 € 71 miljard beschikbaar is voor de zorg. Dit is ten opzichte van 2018 een stijging in het budget van € 5 miljard. Het is nog niet duidelijk in welke vorm dit budget wordt weggezet.

Er komt daarnaast in 2019 meer budget beschikbaar voor de ouderenzorg. In 2019 gaat het om een bedrag van ruim € 1 miljard extra ten opzichte van 2018, waaronder extra investeringen voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In totaal lopen de extra investeringen in de ouderenzorg deze kabinetsperiode op naar jaarlijks ruim € 3 miljard per jaar vanaf 2021.

Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt

Met de extra miljarden wordt onder meer het basispakket voor de zorgverzekering uitgebreid. Jaarlijks is er € 105 miljoen beschikbaar om veelbelovende behandelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar te krijgen voor de patiënt.

  • Een gedeelte van dit budget wordt weggezet onder de nieuwe ZonMw Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt, die 1 januari 2019 opent.

€ 1 miljoen voor ZonMw thema Sport en bewegen in de buurt       

In 2019 is er voor dit ZonMw thema € 1 miljoen budget beschikbaar vanuit het ministerie van VWS. Hoe dit budget exact wordt weggezet is nog onbekend.

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Een goed werkende en duurzame sportinfrastructuur is belangrijk. Overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de voorzieningen op orde zijn. Het gaat hierbij niet alleen om sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook om het stadspark en het trapveldje in de wijk. Met de Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties kunnen sportverenigingen, stichtingen en andere niet-winstbeogende investeerders in sportaccommodaties een subsidie aanvragen voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.

  • In totaal is in 2019 € 87 miljoen budget beschikbaar.

Verlenging Subsidieregeling Praktijkleren met één jaar

In lijn met de verwachting wordt de Subsidieregeling Praktijkleren verlengd voor het schooljaar 2018-2019.

  • In 2019 is er in totaal € 185 miljoen budget beschikbaar voor schooljaar 2018-2019.
  • Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt in 2019 verlaagd van € 2.700 naar € 2.500.
  • In het voorjaar van 2019 zal besluitvorming plaatsvinden over hoe de regeling voor de schooljaren 2019 – 2020 wordt vormgegeven.

Stimulering wetenschappelijk onderzoek

In 2019 komt er € 248 miljoen extra budget beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Zo blijven Nederlandse onderzoekers in de wereldtop en blijft de wetenschap bijdragen aan onze maatschappelijke en economische groei. Het is nog onduidelijk in welke vorm het budget wordt weggezet. Zodra er meer bekend is, brengen wij u op de hoogte.

Meer informatie? Bel ons: 088 495 20 00!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00