PPS-innovatieregeling (PPSI) gepubliceerd

De opvolger van de PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie is gepubliceerd: de PPS-innovatieregeling (PPSI). De regeling stimuleert publiek-private samenwerkingen binnen de topsectoren. Subsidie is beschikbaar voor onderzoek dat aansluit op de vastgestelde onderzoeksprogramma’s van de verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). De regeling PPS-innovatie is op een paar punten gewijzigd ten opzichte van zijn voorganger. Benieuwd naar de wijzigingen en wanneer de regeling opent? Lees dan verder.

Wijzigingen regeling PPS-innovatie

De PPS-innovatieregeling kent verschillende wijzigingen ten opzichte van de PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie. Naast de afschaffing van de PPS-projecttoeslag zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

Invoering subsidieplafonds

Allereerst zijn er per TKI subsidieplafonds ingevoerd. Deze worden vanaf nu ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor de eerstvolgende openstelling in november zijn deze subsidieplafonds al bekend:

 • Stichting TKI Agri&Food: € 11.420.604;
 • Stichting TKI CLICKNL: € 4.126.000;
 • Stichting TKI Deltatechnologie: € 4.930.000;
 • Stichting TKI Energie: € 15.445.000;
 • Stichting TKI Groene Chemie & Circulariteit: € 8.688.011;
 • Stichting TKI HTSM: € 37,5 miljoen;
 • Stichting TKI ICT: € 6 miljoen;
 • Stichting Life Sciences Health – TKI: € 59.402.053;
 • Stichting TKI Logistiek: € 1.790.000;
 • Stichting TKI Maritiem: € 1.813.417;
 • Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen: € 8.490.000;
 • Topconsortium for Knowledge and Innovation Water technology: € 4.724.281.

Wijziging steunintensiteiten

Daarnaast zijn de maximale steunintensiteiten voor fundamenteel onderzoek en niet-economische activiteiten verlaagd van 100% naar 80%. Voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling is het voor TKI’s nu mogelijk om aanspraak te maken op een ophoging van de steunintensiteiten naar 60% in plaats van 40%.

Nieuwe concrete eisen

Tot slot moeten TKI’s nu aan meer concrete eisen voldoen bij de aanvraag voor PPS-programmasubsidie. Ook zijn zij verplicht om binnen anderhalf jaar na de start van het PPS-programma vast te stellen voor welke samenwerkingsprojecten ze de ontvangen PPS-programmasubsidie willen aanwenden. Binnen deze anderhalf jaar moeten zij ook concrete informatie over die projecten verstrekken aan de minister

PPS-innovatie aanvragen

De PPS-innovatieregeling opent op 1 november 2023 voor aanvragen. Deze kunnen tot en met 31 december 2023 bij de RVO worden ingediend. De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Het zo snel mogelijk indienen van een aanvraag vergroot dus de kans op toekenning. Onze specialisten ondersteunen u graag bij uw aanvraag. Meer informatie over onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Advies nodig? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer weten over de PPS-innovatieregeling? Neem contact met ons op.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00