Ondersteuningsbudget voor de versterking van de dienstverlening van gemeenten aan kwetsbare inwoners

Ook dit jaar stelt het Rijk een ondersteuningsbudget beschikbaar aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor het versterken van de dienstverlening van gemeenten aan kwetsbare inwoners. Dit initiatief komt voort uit de bevindingen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Het is onderdeel van een grotere investering van € 150 miljoen in dienstverlening van gemeenten.

Achtergrond van dit budget

De beschikbare subsidie is bedoeld voor activiteiten die aansluiten bij de POK-actielijnen. Dit zijn activiteiten die helpen bij het verbeteren van de dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Denk bijvoorbeeld aan een versterkte aanpak van wijkgericht werken, het versterken van de positie van de gemeentelijke ombudsman of een training over privacy en gegevensdeling.

Regioadviseurs en ondersteuningsbudget

Vanuit het samenwerkingsplatform Sociaal Domein is er een team regioadviseurs beschikbaar die gemeenten ondersteunt met raad en daad. Gemeenten kunnen eenmalig een ondersteuningsbudget aanvragen tot maximaal € 10.000 op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2022 ingediend worden voor projecten met een looptijd van maximaal vier maanden.

Meer informatie

Wilt uw gemeente gebruik maken van dit ondersteuningsbudget? Of heeft u nog vragen? De specialisten van Hezelburcht informeren en helpen u graag bij het verkennen van de mogelijkheden. Plan hiervoor gerust een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

Neem contact op met ons op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van financiering vanuit dit ondersteuningsbudget? Onze specialisten helpen u graag:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00