NWO Industrial Doctores brengt wetenschap en praktijk samen

Ter verrijking van subsidies voor publiek-private samenwerking is er vorig jaar een nieuwe Nederlandse subsidieregeling geïntroduceerd: het NWO Industrial Doctorates programma. Het programma vertoont veel overeenkomsten met het Europese Horizon 2020 Marie-Skłodowska Curie Industrial Doctorates programma. Daarnaast heeft het programma veel raakvlakken met NWO Scientist on the Job.

Pilot-programma voor toepassing in de praktijk

Het Nederlandse NWO Industrial Doctorates pilot-programma ging in oktober 2017 van start om de samenwerking tussen Nederlandse kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bevorderen. Het subsidieprogramma financiert het salaris van een fulltime promovendus voor een periode van vier jaar. Deze promovendus is werkzaam voor zowel de kennisinstelling als het bedrijf. Het uiteindelijke doel van het programma is het versnellen van het toepassen van wetenschappelijke ideeën in de praktijk.

Veel animo, mooie slaagkans

Het is nog onduidelijk of het Industrial Doctorates programma wordt voortgezet. De vorige openstelling sloot op 16 januari 2018. Er was ontzettend veel animo voor de subsidie vanuit Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven. In deze ronde zijn meer dan 140 subsidieaanvragen ingediend. Hezelburcht heeft diverse van deze aanvragen begeleid. Op basis van het beschikbare budget van € 3,4 miljoen, verwacht Hezelburcht een mooie slaagkans.

Vergelijkbaar instrument | NWO Scientist on the Job

Momenteel is wel een vergelijkbare Nederlandse subsidieregeling opengesteld. Het programma Scientist on the Job stimuleert jonge onderzoekers (PhD’ers en postdocs) om een korte periode werkzaam te zijn bij een bedrijf of publieke instelling. Wilt u tijdelijke wetenschappelijke kennis in huis halen? Aanvragen kunt u doorlopend indienen van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Meer informatie?

Wij houden u op de hoogte van de voortzetting van het NWO Industrial Doctorates subsidieprogramma. Bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor publiek-private samenwerking? Of wenst u meer informatie over subsidies in het algemeen?

Neem contact op

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00