Topsectoren in een nieuw jasje | Wetenschapsfinancier NWO investeert € 550 miljoen

De komende twee jaar gaat NWO € 275 miljoen euro per jaar investeren in excellent wetenschappelijk onderzoek binnen het topsectorenbeleid. Deze subsidiebijdrage maakt deel uit van het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract waarin de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen afspraken hebben om de wetenschappelijk basis voor innovatie in Nederland te versterken.

NWO draagt al sinds 2012 fors bij aan innovatief onderzoek binnen de topsectoren. Nog meer dan in voorgaande jaren, legt NWO vanaf 2018 de nadruk op initiatieven in publiek-private, multidisciplinaire samenwerking tussen topsectoren onderling. Hiervoor zal NWO een nieuwe call aansturen die naar verwachting in het voorjaar van 2018 opent. Daarnaast kunnen voor het eerst ook consortia gevormd worden waaraan buitenlandse onderzoekpartners deelnemen.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Nadruk op publiek-private samenwerkingen

NWO draagt bij over de volle breedte van het topsectorenbeleid. De bijdrage voor de periode 2018-2019 wordt weggezet binnen drie pijlers:

  1. Budget voor publiek-private samenwerking (PPS) | € 272 miljoen
  2. Investeringen in privaat-publieke programmering (PPP) | € 172 miljoen
  3. Bijdrage voor vrij onderzoek | € 80 miljoen

Er wordt in totaal € 272 miljoen gereserveerd voor publiek-private samenwerking, waaraan het bedrijfsleven significant bijdraagt. Daarvan gaat € 240 miljoen naar thematische calls en gerichte programma’s, € 24 miljoen wordt bijgedragen aan  NWO-instituten en € 8 miljoen gaat naar PPS-samenwerkingen met HBO-instellingen.

De overgebleven € 172 miljoen gaat naar PPP, waarvan specifiek € 12 miljoen is gereserveerd voor praktijkgericht onderzoek, € 100 miljoen voor onderzoeksfaciliteiten en ICT en € 60 miljoen voor onderzoek aan NWO-instituten.

Vrij onderzoek binnen topsectoren krijgt € 80 miljoen en de uitvoeringkosten van NWO bedragen € 26 miljoen.

Cross-over call en samenwerking met internationale onderzoekspartners

NWO investeert in de periode 2018-2019 in totaal € 40 miljoen in een nieuwe subsidiemogelijkheid via de zogenaamde cross-over call. NWO stimuleert onderzoek dat maatschappelijke uitdagingen aanpakt die de bestaande grenzen van de individuele topsectoren overstijgen. Daarmede nodigt NWO multidisciplinaire consortia van publieke en private partners uit om voorstellen in te dienen, die topsectoren en wetenschappelijke disciplines verbinden. De deelnemende partners financieren de helft van het programma. NWO verwacht de call in het voorjaar van 2018 open te stellen.

Een deel van de € 200 miljoen voor publiek-private samenwerkingsprojecten zal voor het eerst worden opengesteld aan buitenlandse onderzoekspartners, met het oog op uitbreiding en vergemakkelijking van internationale samenwerking. Dit is een duidelijke trendbreuk met het verleden, waarin alleen Nederlandse consortia in aanmerking kwamen.

Naar onze mening zijn beide initiatieven toe te juichen. Het binnenhalen van sterke internationale partners, alsmede het stimuleren van multidisciplinair, topsector overschrijdend onderzoek, kan de wetenschappelijke kwaliteit van de aanvragen alleen maar ten goede komen. Wij zien ook een meerwaarde in het bevorderen van internationale samenwerking. Een sterk internationaal consortia is immers een absolute vereiste om in aanmerking te kunnen komen voor prestigieuze Europese subsidies.

dr. Jasprien Noordermeer & dr. Bram van Weerdenburg

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over het NWO programma voor 2018-2019? Of heeft u een onderzoeksproject en bent u de subsidiekansen aan het onderzoeken? Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Neem contact op voor een kennismaking!

Contact

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00