Nieuwe aanpak van Provincie Gelderland voor monumentaal Gelders Erfgoed

Onlangs heeft provincie Gelderland aangekondigd een nieuwe aanpak te willen hanteren voor monumentaal Gelders Erfgoed. Deze aanpak zal vorm krijgen in het nieuwe Cultuur en Erfgoed programma 2021-2024. Voor 2020 betekent dit een aangepaste openstelling van de subsidieregeling Functioneel Gebruik Erfgoed.

Het Cultuur en Erfgoed programma 2021-2024 | Wat weten we tot nu toe?

Vanuit dit programma introduceert provincie Gelderland een nieuwe werkwijze voor de periode 2021-2024, waarin er een focus komt te liggen op onder andere een goede aansluiting bij bestaande provinciale programma’s zoals Leefbaarheid. Ook wordt er vanuit deze werkwijze een actievere rol verwacht van de provincie in een vroeg stadium van het project. Dit kan bijvoorbeeld door verbindingen te leggen tussen partijen of het beschikbaar stellen van financiering of subsidiegelden.

Naar verwachting zal voor de zomer van 2020 bekend worden gemaakt welke uitgangspunten worden gehanteerd in het programma. Er zal dan meer bekendgemaakt worden over onderwerpen als:

  • Kerkenvisie
  • Ondersteuning van moleneigenaren
  • Ondersteuning voor gemeentelijke monumenten
  • Gebiedsgerichte verduurzaming van monumenten
  • Erfgoeddeals
  • Samenwerking binnen de erfgoedalliantie

Aanpassingen binnen Functioneel Gebruik Erfgoed 2020

Deze subsidieregeling is door de provincie aangepast zodat deze meer in lijn is met de beoogde werkwijze van de nieuwe aanpak. De subsidie bestaat uit twee onderdelen: Onderzoek en Uitvoering.

Onderzoek

Er wordt subsidie verleend voor projecten gericht op het uitvoeren van onderzoek naar restauratie, herbestemming en verduurzaming van monumenten. Onderzoeksprojecten kunnen variëren van haalbaarheidsstudies, waarden stellend onderzoek voor cultuurhistorische bepalingen of ontwikkelstudies van erfgoed.

Deze subsidie kan aangevraagd worden voor eigenaren van monumenten of rechthebbende. Een belangrijke vereiste is dat het onderzoek nog niet is uitgevoerd en er een onderzoeksplan aanwezig is. Met een verwacht budget van in totaal in totaal € 5 miljoen voor restauratie, herbestemming en de energieaanpak bedraagt de subsidie 75% van de totale kosten met een subsidiebedrag van minimaal € 3.000,- en maximaal € 50.000,-.

Subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 april tot en met 30 september 2020 om 16.00 uur.

Uitvoering

Subsidie kan ook worden aangevraagd voor projecten gericht op uitvoerende werkzaamheden, zoals restaureren, verduurzamen en het toegankelijk maken van monumenten. De provincie heeft de werkwijze van de regeling veranderd om in 2020 een loting te voorkomen. Neem contact met ons op als u wilt weten welke veranderingen specifiek hebben plaatsgevonden!

Naar verwachting gaat de aangepaste subsidieregeling in augustus 2020 open. Naast subsidie wordt er een breed palet aan instrumenten aan monumenteigenaren aangeboden.

Meer informatie?

Heeft u interesse in het nieuwe Cultuur en Erfgoed programma? Of wilt u meer te weten komen over de regeling Functioneel Gebruik Erfgoed? Neem dan contact met ons op! Onze specialisten bij Hezelburcht hebben veel ervaring bij het begeleiden van subsidietrajecten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden als er meer informatie bekend wordt gemaakt over de programma’s.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Functioneel Gebruik Erfgoed
Gerelateerde subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed
Met de subsidieregeling Functioneel Gebruik Erfgoed wil de provincie Gelderland het erfgoed in stand...Lees verder

contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00