MKB Idee verlengd tot januari 2021

Sinds 20 oktober 2020 is de regeling MKB Idee (officieel geschreven als MKB!dee) weer open voor aanvragen. Initieel zou de aanvraagperiode op 15 december 2020 sluiten, maar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de aanvraagperiode van MKB Idee verlengd tot en met 19 januari 2021. Wilt u zelfstandig of samen met andere mkb-ondernemers de leercultuur in uw onderneming versterken? Dan kan het MKB Idee een positieve stimulering zijn voor de realisatie van uw plannen.

Interne barrières aanpakken

De huidige coronacrisis brengt voor mkb-ondernemers diverse uitdagingen met zich mee, waarbij investeren in het menselijk kapitaal onmisbaar is. Met het MKB Idee stimuleert de overheid mkb-ondernemers om (meer) te investeren in de ontwikkeling en scholing van hun medewerkers. De subsidie is een bijdrage voor het oplossen van interne knelpunten en richt zich niet op externe opleidingsmogelijkheden voor medewerkers. Met deze subsidie kunt u investeren in:

  • meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
  • menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie;
  • het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Subsidiebijdrage MKB Idee

De subsidie bedraagt maar liefst 100% van de subsidiabele kosten. De minimale investering per deelnemer bedraagt € 25.000,- en de maximale investering is € 125.000,-. Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 10 miljoen. De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie totdat het subsidieplafond is bereikt. Zowel individuele als samenwerkende mkb’ers kunnen een aanvraag indienen.

Opschaling MKB Idee

Sinds 2020 heeft de Rijksoverheid de SLIM-regeling in leven geroepen om mkb-ondernemers te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers. De SLIM-regeling biedt zodoende een structurele ondersteuning om een leerrijke werkomgeving te creëren waarin het up-to-date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. Interessant is dat de SLIM-regeling en het MKB Idee elkaar dus kunnen versterken door bijvoorbeeld projecten die zijn gestart vanuit het MKB Idee verder te brengen en op te schalen middels de SLIM-regeling.

Benieuwd naar de mogelijkheden

U kunt een MKB Idee aanvraag indienen vanaf 20 oktober tot en met 19 januari 2021. Pak individueel of samen met andere mkb-partijen uw knelpunten aan en versterk zo de kennis en vaardigheden van uw medewerkers! De specialisten van Hezelburcht informeren u graag en denken mee over de mogelijkheden voor uw onderneming.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

MKB Idee
Gerelateerde subsidie MKB Idee
Wilt u investeren in het verbeteren van kennis en vaardigheden van uw personeel, maar ervaart u hier...Lees verder

contact

MKB Idee is nu open voor aanvragen. Hulp nodig bij het opstellen van een kansrijke aanvraag! Onze specialisten ondersteunen u graag!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00