MKB Idee

Wilt u investeren in het verbeteren van kennis en vaardigheden van uw personeel, maar ervaart u hierbij belemmeringen? Maak dan slim gebruik van MKB Idee. Met deze regeling stimuleert de overheid mkb-bedrijven om meer te investeren in de ontwikkeling en scholing van hun medewerkers. De subsidie is een bijdrage voor het oplossen van interne knelpunten en richt zich niet op externe opleidingsmogelijkheden voor personeel. De regeling is sinds 6 juli weer open voor vragen. Een aanvraag indienen kan tot en met 7 september 2021.

Subsidiabele projecten

Een projectaanvraag richt zich op één van de volgende investeringen:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie;
  • Het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Subsidiebijdrage MKB Idee

Het subsidieplafond voor 2021 is vastgesteld op € 7 miljoen. De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie totdat het subsidieplafond is bereikt. Zowel individuele als samenwerkende mkb’ers kunnen een aanvraag indienen.

  • De subsidie bedraagt maar liefst 100% van de subsidiabele kosten. De minimale investering per deelnemer bedraagt € 25.000,- en de maximale investering is € 125.000,-.
  • Voor samenwerkingsverbanden is de projectomvang maximaal € 200.000,-, met dezelfde grensbedragen per deelnemer van € 25.000,- en € 125.000,-.
  • Projecten met hogere kosten kunnen tevens beroep doen op het MKB Idee, maar moeten rekening houden met de bovenstaande grensbedragen.

Benieuwd naar de mogelijkheden

Wilt u meer weten over MKB Idee? Of bent u benieuwd naar welke subsidiekansen er nog meer zijn naast MKB Idee? De specialisten van Hezelburcht informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer weten over MKB Idee? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00