Nog ruim subsidiebudget voor ventilatie in schoolgebouwen

Gaat uw school investeren in maatregelen die het binnenklimaat van het schoolgebouw verbeteren? De basissubsidie van de maatwerkregeling Ventilatie op scholen is nog tot eind april 2023 open voor aanvragen. Met deze regeling kunnen basisscholen 30% subsidie ontvangen als zij investeringen doen die ten goede komen aan het binnenklimaat van het schoolgebouw. Ook voor andere verduurzamingsmaatregelen kan subsidie aangevraagd worden.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

De maatwerkregeling Ventilatie op scholen is in 2022 open gegaan als vervanger van de SUVIS-regeling. De regeling stimuleert een goede luchtkwaliteit op scholen en biedt financiële ondersteuning om deze te verbeteren. Enkel wanneer er wordt gekozen voor maatregelen die het binnenklimaat verbeteren komt de school in aanmerking. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan installatie van balansventilatie of WTW-units. Aanvullend op de maatregelen voor verbetering van het binnenklimaat kunnen energiezuinige maatregelen zoals isolatie, HR-glas, zonnepanelen en zonwering worden meegenomen in de subsidieaanvraag.

Maatwerkregeling ventilatie op scholen aanvragen

De maatwerkregeling Ventilatie op scholen bestaat uit twee onderdelen, namelijk de basissubsidie en de vangnetsubsidie. Hieronder lichten we deze twee toe:

Basissubsidie

Via de basissubsidie komt 30% van de projectkosten in aanmerking voor subsidie. Hiervoor is het nog tot 30 april 2023 mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Vangnetsubsidie

De vangnetsubsidie is bedoeld voor de meest urgente gebouwen en biedt een subsidiepercentage van 60%. Om in aanmerking te komen voor de vangnetsubsidie moet er echter wel een urgentiescore zijn die wordt opgesteld aan de hand van metingen door Ruimte-OK. Deze metingen worden gedurende 2 weken uitgevoerd in de school. De vangnetsubsidie kan aangevraagd worden tot 31 maart 2023 wanneer de school al beschikt over een urgentiescore. Deze urgentiescore is niet nodig binnen de basissubsidie.

Subsidie aanvragen met Hezelburcht

Is uw school van plan het binnenklimaat van het gebouw op korte termijn aan te pakken en kunt u ondersteuning gebruiken bij een subsidieaanvraag voor de maatwerkregeling Ventilatie op scholen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Contact opnemen
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer weten over deze regeling of heeft u behoefte aan ondersteuning voor een succesvolle aanvraag? Neem contact met ons op.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00