Nieuwe subsidiekans dankzij de Maatwerkregeling ventilatie op scholen

Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor leerlingen en leraren. Bovendien helpt goede ventilatie op scholen tegen verspreiding van het coronavirus. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt daarom de subsidie Maatwerkregeling ventilatie op scholen beschikbaar voor de aanpak van de meest urgente ventilatieproblematiek. Schoolbesturen kunnen met deze subsidie hun ventilatie verbeteren en flankerende energiebesparende maatregelen nemen.

Een tweedelige maatwerkregeling

De maatwerkregeling bestaat uit twee delen: de basis en het vangnet. De basis is een continuering van de eerdere SUVIS-regeling. Het vangnet is een extra subsidie, welke bedoeld is voor wanneer cofinanciering een te hoge drempel is en het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. Voor beide subsidies geldt geen maximum bedrag op basis van het aantal leerlingen. De twee typen worden hieronder verder uitgelegd.

De basis

Het totale budget voor de basissubsidie bedraagt € 25 miljoen. Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en installatiekosten en ontvangen maximaal 30% van de totale kosten. Een project moet uiterlijk op 1 augustus 2023 starten en afgerond zijn op 1 augustus 2025. U kunt vanaf 18 juli tot en met 31 oktober 2022 een aanvraag indienen. Hierbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Het vangnet

De vangnetsubsidie heeft met € 38 miljoen per ronde (in totaal drie rondes) meer budget beschikbaar. Ook de maximale bijdrage is hoger, namelijk 60% van de totale kosten voor bouw en installatie. Er gelden echter strengere voorwaarden voor deze subsidie. Zo vindt een verplicht bezoek van het Hulpteam Optimaal Ventileren plaats. Ook wordt de CO2-concentratie op de school gedurende twee weken gemeten. Hieruit volgt een urgentiescore die nodig is om een subsidieaanvraag in te dienen. De drie rondes vinden plaats op de volgende data:

  • 18 juli 2022 tot en met 30 september 2022
  • 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022
  • 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023

De aanvragen worden beoordeeld op basis van onderlinge geschiktheid en in hoeverre de projecten bijdragen aan de doelstelling, zoals blijkt uit de urgentieverklaring.

Subsidieadvies en -ondersteuning

Wilt u uw steentje bijdragen aan het verbeteren van de ventilatie op scholen en zo ook aan de gezondheid van leerlingen en leerkrachten? Maak dan slim gebruik van deze subsidiekansen. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend adviesgesprek. Hezelburcht helpt u graag bij het opstellen van een kansrijke aanvraag.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Onze specialisten adviseren en ondersteunen u graag bij het aanvragen van subsidie. Neem contact op om de mogelijkheden van deze regeling te bespreken:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00