Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-Energie

De Topsector Energie zet zich in voor de transitie naar een duurzame en betaalbare energievoorziening in Nederland. Een van de subsidie instrumenten van de topsector is de regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) – Energie. De maatschappelijke en ethische impact van een innovatie komt voor veel ondernemers pas laat in het proces aan bod en kan het succes van de innovatie negatief beïnvloeden. Denk aan een windmolenpark die na de juridische procedure mag worden geïmplementeerd, maar waarbij omwonenden niet optimaal zijn betrokken. Hierdoor kan er na de gunning weerstand ontstaan waardoor het uiteindelijk, ondanks een gunning, niet tot een implementatie komt.

De regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) – Energie heeft als doel om experimentele kennisontwikkeling te stimuleren, zodat maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovatie gerealiseerd worden. Doel van de regeling is niet alleen om het draagvlak voor vernieuwingen in het energiesysteem te vergroten, maar ook om in een vroeg stadium van het innovatieproces bewustwording te creëren van de maatschappelijke gevolgen. Dit komt het succes van het project ten goede.

Kansrijke projecten

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een MVI Energieproject aan de volgende kenmerken  voldoen:

  • In het project staat een toegepast wetenschappelijk experiment centraal.
  • Het moet gerelateerd zijn aan energie-innovaties.
  • De relevante partijen (actoren) worden actief bij het project betrokken.
  • De focus van het experiment moet liggen op probleem-oplossend cyclisch onderzoek. Het begrijpen van de oorzaken die het probleem in stand houden, het ontwikkelen van interventies die inspelen op deze oorzaken en het evalueren van de werking van de interventies staan centraal.

Tenderprincipe

Ondernemers, kennisinstellingen en wetenschappers kunnen vanaf 3 april tot en met 17 oktober 2017 een aanvraag voor MVI – Energie indienen. De regeling is een tender. Dit houdt in dat uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van rangschikkingscriteria. De kwaliteit van het projectvoorstel en uiteraard de aansluiting bij de doelstellingen van de regeling zijn dus van essentieel belang. Wij helpen u hier graag bij! Heeft u een passend project of concrete plannen die passen binnen de subsidieregeling MVI – Energie? Neem dan contact met ons op.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Topsector Energie (TSE) subsidies
Gerelateerde subsidie Topsector Energie (TSE) subsidies
Vanuit de Topsector Energie (TSE) zijn er jaarlijks diverse subsidiemogelijkheden voor onder andere ...Lees verder

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

?

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.